Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-06-14

Aktuel skat 2022

4 kursuspoint i Skat og moms

 -  17 anmeldelser

Overblik over nyheder indenfor skattelovgivningen og skattepraksis fra januar 2022 til i dag

På kurset gennemgås de mest praktisk relevante lovtiltag på skatteområdet for perioden januar 2022 til og med april 2022. En stor del af lovtiltagene er vedtaget men der behandles også lovforslag der endnu ikke er blevet til gældende ret. Endvidere gennemgås der udvalgte områder af skatteretlig praksis som vurderes at have praktisk betydning for flest mulige der rådgiver om skat.

Formålet med kurset er at give overblik over nye tendenser og lovændringer der kan have betydning for rådgivning for virksomheder. Kurset er primært rettet mod revisorer og andre der rådgiver og arbejder med skat.

Der vil på dette kursus blive gennemgået: 

Lovforslag

 • Status på lovkataloget 2021/2022 
 • L 96 – Sanktioner for manglende indsendelse af materiale m.v. – opkrævningsloven m.v. 
 • L 105 – Nedsættelse af bundskatten 
 • L 121 – Afskaffelse af håndværkerfradraget 

Udvalgte emner 

 • Reelle ejere – tvangsopløsning 
 • Blandet bil i VSO og ved VOL 
 • Status på værdiansættelse fast ejendom, goodwill og unoterede kapitalandele
 • VSL § 4b (sikkerhedsstillelse) 
 • Beskatning af aktionærlån – en status 
 • KSL § 25 A, stk. 8 (ægtefælle deling – krav om fælles hæftelse for offentlig gæld) 
 • SKM2021.702 (underskud ved gældssanering og konkurs) 
 • Overdragelse af kapitalandele med succession til en fond (3-4 afgørelser) 
 • Lejefiksering – ny praksis 
 • Begrænset skattepligt ved arbejdsudleje (SKM2022.4BR + SKM2021.639H) 
 • Praksis i øvrigt 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indhold

Første lektion præsenteres kursets indhold, hvorefter der fortsættes med de lovtiltag der er i første halvdel af 2022. Lektionen afrundes med en gennemgang af L 96 2021-22.

16 minutter

2.  Reelle ejere

Anden lektion omhandler reelle ejere, som ikke kun vedrører skat, men også selskabsejere. Der er lige nu stor fokus på dette fra erhvervsstyrelsen, hvorfor dette også er med.

30 minutter

3.  Beskatning af kapitalejerlån – en status

Denne lektion omhandler den skatteretlige status på beskatningen på kapitalejerlån.

ca. en time

4.  Praksis opsamling 2021/2022

Sidste lektion er en opsamling på forskellige udvalgt områder af praksis, hvor der vil være en række afgørelser fra 2021 og lidt fra 2022. Her vil der være lidt blandede emner, da de gerne skulle repræsentere alt aktuelt skat.

39 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.