Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-03

Aktuel skat 2023

4 kursuspoint i Skat og moms

 -  14 anmeldelser

På kurset gennemgås de væsentligste nyheder, som den nye SMV-regering har gennemført, og som planlægges gennemført ved lovforslag. Endvidere behandles det forventede lovtiltag om ejendomsskatteloven. Der vil endvidere ske behandling af forskellige udvalgte temaer, så som forventningsprincip og skattefri virksomhedsomdannelse. Endelig vil den væsentligste praksis fra især januar/februar 2023 blive behandlet. På kurset vil du få et samlet overblik over de tiltag, der er gennemført, og som forventes at blive gennemført i foråret 2023. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Regeringsgrundlaget for SMV-regeringen

I denne lektion ser vi på regeringsgrundlaget 2023, ud fra skat og beskæftigelse. Desuden ser vi på status for lovforslag mv. 2022/23 med marts og april afgørelsen.  

16 minutter

2.  Fremsatte lovforslag 2022-2023

I denne lektion gennemgår vi de lovforslag som er blevet fremsat. Lovforslag L3, L4, L 15, L 16, L 17, L 53, og L 61.

ca. en time

3.  Den nye ejendomsbeskatningslov

Vi gennemgår ejendomsskatteloven, hvor vi starter med indledning og baggrund for aftale om ejendomsvurderinger. Desuden ser vi på ejendomsværdiskat, grundskyld, dækningsafgift, rabarordning for ejerboliger ejet af fysike personer, og meget mere. 

36 minutter

4.  Tinglysningslovens § 6 a

I denne lektion gennemgår vi de nye regler inde for tinglysning vedrørende blandt andet genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved om- dannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder.

22 minutter

5.  Aktuel praksis

I denne lektion ser vi på aktuel praksis og gennemgår eksempelvis, bruttotrækordninger, parcelhusreglen, virksomhedsskatteordning og meget mere.  

42 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.