Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-03

Aktuel skat 21/22

5 kursuspoint i Skat og moms

 -  4 anmeldelser

Overblik over nyheder indenfor skattelovgivningen og skattepraksis frem til januar 2022.

På kurset gennemgås de mest praktisk relevante lovtiltag på skatteområdet for perioden april 2021 til og med januar 2022. En stor del af lovtiltagene er vedtaget men der behandles også lovforslag der endnu ikke er blevet til gældende ret. Endvidere gennemgås der udvalgte områder af skatteretlig praksis som vurderes at have praktisk betydning for flest mulige der rådgiver om skat.

Formålet med kurset er at give overblik over nye tendenser og lovændringer der kan have betydning for rådgivning for virksomheder allerede for selvangivelsen for 2021 og fremad. Kurset er primært rettet mod revisorer og andre der rådgiver og arbejder med skat

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Folketingets åbningstale

I første lektion får du en kort indflyvning til de emner som bliver gennemgået på kurset, samt et kort overblik over folketingens åbningstale for andet halvår 2021.

12 minutter

2.  Lovforslag: L6, L7, L8, L73 & L74

I anden lektion laver Bent et deep dive i fem udvalgte lovforslag, som han vurderer har en større materiel betydning end de øvrige.

43 minutter

3.  Lovforslag L133 - Overdragelse af opsparet overskud med succession

I tredje lektion bliver du ført igennem baggrunden for L133, ægtefællebeskatning generelt og overdragelse af opsparet overskud med succession.

23 minutter

4.  Nyt værdiansættelsescirkulære af 27-9-21 – en status og oversigt over ny praksis

I lektionen vil du blive sat ind i de nye ændringer for cirkulæret, dets anvendelsesområde samt de særlige omstændigheder.

32 minutter

5.  Aktieombytning uden tilladelse – til handelsværdien; ny praksis når selskabet er insolvent

I lektionen gennemgår Bent Ramskov de nye regler for aktieombytning uden tilladelse, herunder: 

  • Vederlagskravet – handelsværdien
  • Praksisændringen i SKM2013.763SR
  • Aktieombytning, når et selskab er insolvent
  • SKM2021.116SR
9 minutter

6.  Den skattemæssige behandling af erstatninger for nedslagtning af mink

I lektionen gennemgår Bent den politiske aftale af 25. januar 2021 vedrørende erstatninger til den nedlagte minkindustri, samt hvad der nu er blevet vedtaget og beregningerne for erstatningerne.

9 minutter

7.  Ny praksis om vurderingsberetninger om indskud af aktiver i selskab som apportindskud

I denne lektion vil vi komme rundt om selskabslovens § 35 & 37 og vurderingsberetningen samt sikringsakten ved apportindskud.

12 minutter

8.  Ejendomsvurderingsloven – status og seneste lovtiltag

Denne lektion giver en opdateret status på ejendomvurderingsområdet.

13 minutter

9.  Nye væsentlige praksis fra halvåret

I denne lektion har Bent lavet et udpluk af afgørelser vedrørende væsentlige praksis fra det sidste halvår af 2021.

26 minutter

10.  Værdiansættelse af goodwill og aktier

I den sidste lektion vil Bent afrunde med at gennemgå rapporten fra den nedsatte ekspertgruppe vedrørerende værdiansættelse ved generationsskifte.

4 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.