Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-01-02

Aktuel skat 22/23

4 kursuspoint i Skat og moms

 -  14 anmeldelser

På dette kursus får du overblik over og indblik i den nyeste udvikling i den skatteretlige lovgivning og praksis. De forskellige emner er udvalgt ud fra en praktisk synsvinkel og er de emner, der vurderes at have størst betydning for andre rådgivere fx revisorer og advokater. I dette halvår er det navnlig udviklingen i praksis, der fylder noget, da lovgivningsmagten har været sat på standby pga. folketingsvalget. Få fx overblik over udvikling i praksis om kapitalejerlån og +/- 15% reglen.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Skatteministerens åbningstale 4. oktober 2022

Denne lektion omhandler skatteministerens tale fra d. 4 oktober fra 2022, som giver en indikation af, hvad man kan forvente af det kommende skatteår.

17 minutter

2.  Lovforslag L 7 - Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance og fastholdelse af loft over investorfradraget

Denne lektion vil være en kort berøring af lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance og fastholdelse af loft over investorfradraget.

3 minutter

3.  Lovforslag L 9 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven

Denne lektion vil kort berøre lovforslaget L 9, som indeholder en justering af fradragsretten, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforegningskontingenter og en nedskrivelse af afskrivningssatsen for bygninger mv.  

2 minutter

4.  Seneste nyt vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - +/- 15% reglen

Denne lektion omhandler det seneste nye vedrørende værdiansættelse af fast ejendom heriblandt +/- 15% reglen.

33 minutter

5.  Ejendomsbeskatningsloven - Overgangsritualet

Denne lektion vil gennemgå de nye ejendomsbeskatningsregler, som spiller en central rolle i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger.

7 minutter

6.  Ny praksis vedr. successionsrækkefølge, dødsboskat og afgifter

Denne lektion omhandler det krydsfelt, som findes mellem skat, afgifter og dødsbobehandling med fokus på successionsrækker. 

9 minutter

7.  Praksis

Denne lektion vil gennemgå udvalgt praksis fra 2022, som har været med til at sætte standarden for forskellige områder, er tankevækkende eller har været med til at skabe ny praksis.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.