Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-30

Aktuel skat 24

4 kursuspoint i Skat og moms

 -  2 anmeldelser

Aktuelskat 1. halvår 2024

På kurset gennemgås et ajourført lovprogram for folketingsåret 2023-2024. Der gennemgås udvalgte fremsatte lovforslag fra foråret 2024. Desuden behandles emnerne: kompensation ved overdragelse af kapitalandele eller virksomheder med succession, status på pengetanksreglen samt udlodninger fra fonde ved likvidation af disse. Endelig gennemgås udvalgt praksis fra Q1 2024. Samlet vil man få et overblik over det der rører sig på det skatteretlige område i 1. halvår 2024. Kurset er rettet mod revisorer og advokater samt andre rådgiver der har brug for dette overblik nu og her.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Status på lovgivning samt gennemgang af lovtiltag

I denne lektion vil Bent give en status på lovgivning samt gennemgang af lovtiltag, med bl.a. fokus på Folketingets åbningstale. Der vil også blive gennemgået udvalgte lovforslag: L92, L93 og L138. 

39 minutter

2.  Aktuel praksis

I lektionen vil Bent gennemgå forskellige udvalgte områder, hvor der har været noget aktuel praksis. Der sættes især fokus på praksis i første kvartal af 2024. 

ca. en time

3.  Generationsskiftemæssige forhold dels med værdiansættelser og værdinedslag

I lektion tre vil Bent sætte fokus på generationsskiftemæssige forhold dels med værdiansættelser og værdinedslag. 

17 minutter

4.  Nyt styresignal om uddeling af grundkapital

I lektion fire vil Bent kort forklare om det nye styresignal SKM 2023.589 omkring uddeling af grundkapital af fonde. 

6 minutter

5.  Pengetanksreglen - har praksis ændret sig?

I kursets sidste lektion vil Bent tale om pengetanksreglen især med fokus på om praksis har ændret sig. 

30 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.