Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-29

Anbringelse uden samtykke – Barnets Lov – regler og praktisk håndtering

6 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  3 anmeldelser

Sager om anbringelse af børn er et område, hvor forældrenes følelser er helt uden på tøjet.  

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos forældrene.

Som advokat for en part i en sag om anbringelse af et barn, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på, så du kan rådgive og vejlede din klient bedst muligt.

På kurset arbejder vi med området med udgangspunkt i en gennemgang af reglerne i Barnets Lov samt praktiske elementer af sagens behandling. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring anbringelse af børn

  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering

  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hjemmelsgrundlag

Denne lektion indeholder en introduktion til området omkring anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke. 

7 minutter

2.  Kort om sagens begyndelse

Susse vil i denne lektion forklare, hvad der sker når en sag begynder i kommunens familieafdeling; hvordan opstår bekymring for et barn og hvilke aktører er der i sagen på det tidspunkt. 

14 minutter

3.  Afdækning og støttende indsatser

I denne lektion vil Susse fortælle lidt om det afdækningsarbejde, der sker i kommunen, og de støttende indsatser der sættes i værk. 

24 minutter

4.  Regelgrundlaget I

I denne lektion vil Susse tale om regelgrundlaget for anbingelse uden for hjemmet uden samtykke, som reguleres i BL § 47, stk. 1. 

16 minutter

5.  Regelgrundlaget II

Susse vil forsætte i denne lektion med at tale om reglerne i Barnets Lov § 49. 

18 minutter

6.  Genbehandlingsfrister

I denne lektion vil Susse komme nærmere ind på genbehandlingsfrister, som bliver reguleret BL § 50. 

16 minutter

7.  Permanent anbringelse

I denne lektion taler Susse om permanent anbringelse, som fremadrettet bliver reguleret under Barnets Lov § 67. 

16 minutter

8.  Foreløbige afgørelser

Denne lektion handler om foreløbige afgørelser, som i daglig tale kaldes formandsbeslutningerne, og som bliver reguleret under Barnets Lov § 143. 

20 minutter

9.  Ankestyrelsens egendrifskompetence

I denne lektion vil Susse tale ind i Ankestyrelsens egendriftskompetence, som bliver reguleret i Barnets Lov § 151.

8 minutter

10.  Klage og domstolsprøvelse

I denne korte lektion vil Susse komme nærmere ind på klage og domstolsprøvelse. 

5 minutter

11.  Før, under og efter mødet i børne- og ungeudvalget

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende forberedelse af sagen til møde i børn- og ungeudvalget. 

16 minutter

12.  Før mødet i børne- og ungeudvalget - rettigheder og pligter

I denne lektion vil Susse tale mere ind i de rettigheder og pligter, som forvaltningen og dommeren i udvalget skal påse, er overholdt i forbindelse med foreliggelse af en sag for børne- og ungeudvalget. 

18 minutter

13.  Mødet i børne- og ungeudvalget

I denne lektion vil Susse fortælle mere om de regler, der omgiver børne- og ungeudvalget, men også om det praktiske forløb af sagen under selve fremmødet. 

10 minutter

14.  Efter mødet i børne- og ungeudvalget

I denne lektion gennemgår Susse regler og praktik omkring, hvad der sker umiddelbart efter mødet i børne- og ungeudvalget. 

17 minutter

15.  Mødet i Ankestyrelsen og domstolsbehanlingen

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende selve mødet i Ankestyrelsen under domstolens behandling af sagerne, samt forvaltningens rolle ved sagernes behandling i Ankestyrelsen og ved domstolene. 

14 minutter

16.  Ophør af anbringelsen, hjemgivelse og efterværn

I denne korte lektion vil Susse komme ind på reglerne omkring ophør af anbringelsen, hjemgivelse og efterværn, som nu kaldes ungestøtte efter Barnets Lov. 

10 minutter

17.  Overgangen fra Serviceloven til Barnets Lov

I den sidste lektion vil Susse tale om, hvordan vi kommer fra Serviceloven til Barnets Lov. 

9 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.