Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-03-16
Ajour d. 2020-09-03

Arveret

3 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  105 anmeldelser

Overordnet betragtet kan arvelovens begreber/regler opdeles i to dele: Regler for dem, der går til en advokat,  og regler for dem, der ikke går til en advokat. 

 

Sagt på en anden måde: Hvis man går til en advokat og får lavet et testamente, så er det vigtigt at kende begreber som ”tvangsarv” og ”friarv”, som bliver anvendt i testamenter. Dem, der ikke går til en advokat, kan se bort fra disse begreber, og skal i stedet kende arvelovens ”standardregler” om arvens fordeling uden testamente, også kaldet legal arv. 

 

Kurset omhandler grundlæggende arveret, men med afsæt i testamenter og de spørgsmål, som folk typisk har, når det kommer til arv. Der vil blive gennemgået forskellige former for testamenter, også de mest udbredte typer i Danmark, da der er nogle mønstre og ønsker som ofte går igen blandt fok. Der vil også være fokus på de mest typiske fejl i testamenter, for at sikre at du undgår disse fælder. Der vil være tips og tricks undervejs i kurset, som kan give dig inspiration til brug i dit daglige arbejde. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvem har ikke brug for et testamente?

Første lektion omhandler grundlæggende arveret, og nogle af de typiske spørgsmål der kan komme, hvis en person uden testamente dør. Hvordan skal man dele arven hvis der ikke er børn, ægtefælle, men kun resterende familie? Der er nemlig tre familietyper, når man taler arv. Hvis man ikke har et testamente, har den længstlevende ægtefælle legalarv, som er en standard. Men hvad hvis man er et ugift par? Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på lektionen.

11 minutter

2.  Hvad får man ud af at oprette et testamente?

Der fortsættes med de arvebrøker og lodder, som bruges når der laves arv. For folk vil gerne vide hvad de får ud af deres testamente og hvor meget arv i får i sidste ende. Tallene, brøkerne og procenterne bliver hurtigt forvirrende, men der er fem vigtige arvebrøker som man skal huske, som bliver gennemgået på lektionen. 

9 minutter

3.  Hvad bestemmer folk i deres testamente?

Der fortsættes med de fire mest benyttede testamenteformer i Danmark, samt fem tydelige bestemmelser som også gør sig gældende i mange tilfælde. Der findes selvfølgelig flere forskellige typer testamenter, men der præsenteres på lektionen de typiske testamenter, hvor der også vil være eksempler på brugen og gyldigheden af dem. De forskellige testamenter er dog alle præget af de samme mønstre, da folk ofte ønsker det samme for de efterladte, som kan være med til at lette din rådgivning.

17 minutter

4.  De ti mest udbredte fejl i testamenter

Når man opretter et testamente, kan man benytte en skabelon. Men det er vigtigt at skabelonen ikke bliver en sovepude, hvor man kommer til at overse vigtige elementer. Derfor omhandler lektionen de ti mest udbredte fejl, som man hyppigst ser. De ti fejl vil blive gennemgået, og kan fungere som en tjekliste for dig, inden du sender testamentet til gennemsyn hos dine klienter.

12 minutter

5.  Hvilken type særeje skal man vælge i et testamente?

Der benyttes tre forskellige former for særeje i testamenter; kombinationssæreje, fuldstændig særeje og fuldstændig særeje med succession. Der vil derfor på lektionen være en gennemgang af de tre, samt hvornår man benytter de tre. 

6 minutter

6.  Hvorfor er det vigtigt at huske at drøfte pensioner, når der oprettes testamente?

Tredje sidste lektion starter med et eksempel, hvor der fiktivt bliver oprettet et testamente. De forskellige familieforhold og pensionen bliver gennemgået, samt de tilhørende problematikker. Men især pensionsreglerne er svære, da arvereglerne og pensionsreglerne er to forskellige verdner. Hvad sker der med pengene, hvis man ikke har fået lavet en klar aftale om pensionen? Dette og flere eksempler vil blive gennemgået gennem lektionen, samt hvor man som rådgiver skal være opmærksom.

15 minutter

7.  Hvad må man råde over i et testamente?

Hovedreglen for testamenter er som udgangspunkt, at man frit må råde over alle sine ting i et testamente. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger, og de fire mest væsentlige vil blive gennemgået på lektionen. På trods af at de er meget forskellige, har de alle til fælles, at de sætter et loft på testamentet. De fire begrænsninger er tvangsarv, fælles testamenter, suppleringsarv og uskiftet bo. Sidstnævnte vil også få en stor del af lektionen, da mange fejl typisk laves her. 

22 minutter

8.  Hvad strides folk typisk om i retssager om arv?

Sidste lektion omhandler de stridigheder der kan opstå om arv. Typisk kan dette deles efter sjuskede testamenter som er uklare og hvis der er forsvundet penge i dødsboet. Hertil vil der blive præsenteret en række værktøjer og regler, som du skal benytte hvis du skal læse en stridighed som disse. Sagerne er typisk meget forskellige, og derfor vil man hver gang skulle lave en konkret vurdering, da der ikke findes håndfaste svar hertil. Men med de rigtige spørgsmål og den rigtige juridiske klassificering, vil du være meget godt stillet i disse sager.

22 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat og Partner hos Advokaterne Sankt Knuds Torv

Advokat Ulrik Grønborg anses som en af landets førende eksperter i arveret og testamenter, og har bl.a. i 2014 publiceret en videnskabelig undersøgelse af 3.000 personers testamentsønsker. Han fører retssager om bl.a. arvestridigheder, fortolkning af ægtepagter og om ægtefællers formueforhold/bodeling ved skilsmisse.