Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-29

Barnets Lov – samvær med anbragte børn

4 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  3 anmeldelser

Når et barn er anbragt uden for hjemmet, så har barnet ret til og behov for opretholdelse af relationen til sine forældre og netværk.  

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos forældrene.

Som advokat for en part i en sag om anbragte børn, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på, så du kan rådgive og vejlede din klient bedst muligt.

På kurset arbejder vi med området omkring samvær med anbragte børn med udgangspunkt i en gennemgang af reglerne i Barnets Lov og praktiske elementer af sagens behandling. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring samvær med anbragte børn
  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hjemmelsgrundlaget

Hjemmelsgrundlaget vedr. forpligtelser og rettigheder omkring støtte til udsatte familier og børn findes pr. 1. januar 2024 i Barnets Lov (BL). 

3 minutter

2.  Regelgrundlaget - § 103

I de følgende lektioner gennemgås de bestemmelser i Barnets Lov, der danner rammerne omkring samvær med anbragte børn. I denne lektion bliver BL § 103 gennemgået. 

22 minutter

3.  Regelgrundlaget - § 104

I denne lektion vil Susse fortælle om BL § 104. Den regulerer både rammerne for og afgørelsen omkring samvær med anbragte børn. 

24 minutter

4.  Samværsafgørelsen

I denne lektion gennemgås bestemmelser i Barnets Lov og praktiske elementer omkring sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen om samvær med anbragte børn. 

18 minutter

5.  Børn- og ungeudvalget

I denne lektion vil Susse gennemgå de bestemmelser i Barnets Lov og praktiske elementer omkring sagsbehandlingen vedrørende sager om samvær med anbragte børn, der skal forelægges udvalget. 

21 minutter

6.  Børne- og ungeudvalget - regelgrundlaget § 105, stk. 2 og perioden for en afgørelse efter § 105

I denne lektion gennemgås bestemmelsen i Barnets Lov § 105, stk. 2 og perioden for en afgørelse efter § 105. 

17 minutter

7.  Børne- og ungeudvalget - før mødet - indstilling, rettigheder og pligter

I denne lektion vil Susse gennemgå bestemmelser i Barnets Lov og praktiske elementer omkring sagsbehandlingen før forelæggelsen for børne- og ungeudvalget. 

22 minutter

8.  Børne- og ungeudvalget - selve mødet i udvalget og efter mødet

I denne lektion gennemgås bestemmelser i Barnets Lov og praktiske elementer omkring mødet i børne- og ungeudvalget samt efter mødet. 

9 minutter

9.  Administrativ klage- og domstolsbehandling

I denne lektion gennemgås bestemmelser i Barnets Lov og praktiske elementer omkring den administrative klagesagsbehandling og domstolsprøvelse vedrørende sager om samvær med anbragte børn. 

23 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.