Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2015-11-16
Ajour d. 2020-02-01

Bestyrelses- og direktionsansvar

6 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  92 anmeldelser

Kurset " Bestyrelses- og direktionsansvar" indeholder en gennemgang af det erstatningsansvar, som et bestyrelsesmedlem og en direktør risikerer at ifalde. Kurset belyser erstatningsansvaret gennem såvel teori som praksis.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med bestyrelses- og direktionsansvar, uanset om det er som procesførende advokat, som in house advokat eller i andre roller, og til dig, der allerede sidder i en bestyrelse eller påtænker at gå ind i bestyrelsesarbejde.

På kurset vil du bl.a. lære om:

 • Udviklingstendenser
 • Erstatningsbetingelserne - overblik
 • Culpa belyst gennem regler og praksis, herunder bl.a.
 • Håbløshedstidspunktet
 • Udtræden af bestyrelsen – er det ansvarspådragende
 • Bestyrelsens instruktionsbeføjelse over for direktionen
 • Lempelse af erstatningsansvaret
 • Tab
 • Forsikringsmuligheder, herunder særlige regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer
 • Forældelse

Du vil på kurset bl.a. få svar på, om der gælder en særlig culpanorm, om man uden videre kan udtræde af en bestyrelse for at gardere sig mod at erstatningsansvar, i hvilket omfang, erstatningsansvaret kan afdækkes med en forsikring, og om bestyrelse som udgangspunkt har handlet ansvarspådragende, når en virksomhed går konkurs og meget mere.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Erstatningsansvar

I denne lektion vil Christina komme ind på udviklingstendenserne indenfor emnet direktions- og bestyrelsesansvar. Derudover vil hun komme ind på erstatningsbetingelserne - et overblik over hvad for en culpa-norm som gælder og hvad der gælder omkring tab.
ca. en time

2.  Håbløshedstidspunktet - del I

Christina vil i denne lektion gennemgå håbløshedstidspunktet – hvad er håbløshedstidspunktet og hvornår indtræder det? Herudover vil Christina gennemgå nogle klassiske situationer, hvor der er opstået ansvarssager mod direktions- og bestyrelsesmedlemmer.
ca. en time

3.  Håbløshedstidspunktet - del II

Christina vil i forlængelse af forrige lektion komme ind på nogle yderligere domme som belyser situationer, hvor man som direktions- og bestyrelsesmedlem kan ifalde et erstatningsansvar.
ca. en time

4.  Forsikringer mv.

I denne lektion vil Christina komme ind på muligheden for at gardere sig mod at direktions- og bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det erstatningskrav, som kan være rettet mod dem.
ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Christina Steen

Christina Steen

Partner og Advokat (H) hos Horten Advokatpartnerselskab

Christina har gennem sin karriere beskæftiget sig meget med professionsansvar, samt bestyrelses- og direktionsansvar. Christina har ført et betydeligt antal sager for særligt advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, direktører samt bestyrelsesmedlemmer, hvilket også betyder, at Christina er en særdeles erfaren procedør og har en særdeles praktisk tilgang til emnet.