Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-18

Boliglejekontrakten

3 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  67 anmeldelser

Gennemgang af boliglejekontrakten – typeformular A, 10. udgave
Når en lejeaftale indgås udgør den det kontraktuelle grundlag for lejeforholdet og regulerer – sammen med lejelovgivningen – det retlige forhold imellem lejer og udlejer. 
Det er essentielt, at lejekontrakten udfyldes korrekt, og at man styrer udenom de mange faldgruber, der er. I modsat fald er risikoen, at indgåede aftalevilkår bliver ugyldige. 
Der er endvidere regler og grænser for, hvad der kan aftales i lejekontrakten.
Dette kursus er møntet på at øge din forståelse for, hvad lejekontrakten (typeformularen) indebærer, hvilke faldgruber, der er, samt hvordan lejekontrakten udfyldes bedst. 
Kursets overordnede formål:

 • Læring om hvad typeformularen indeholder
 • Gode råd og opmærksomhedspunkter ved udfyldelse af typeformularen
 • Viden om faldgruber således at man styrer sikkert udenom disse

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  De almindelige vilkår i typeformularens §§ 1-10

I denne første lektion vil vi gennemgå de almindelige vilkår i type formularens §§ 1-10
• Parterne og det lejede
• Betaling af husleje, depositum mv.
• Varme, vand, el og køling
• Vedligeholdelsespligt
• Beboerrepræsentation, husorden mv.

ca. en time

2.  De særlige vilkår i typeformularens § 11

I denne anden lektion vil vi gennemgå de særlige vilkår man kan aftale i typeformularens § 11: 

 • Eksempler på aftalevilkår
 • Forbud mod at aftale fravigelser af præceptive regler
 • Forbud mod dusør
27 minutter

3.  Blanketreglen

I denne trejde og sidste lektion ser vi på blanketreglen. 

 • Definitionen af en blanket
 • Forskellen mellem autoriserede og uautoriserede blanketter
 • Faldgruber
 • Konsekvenser ved anvendelse af uautoriserede blanketter
15 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Ramin Salek

Ramin Salek

Advokat (L) hos Kereby

Ramin er advokat inden for ejendomsbranchen, særligt med fokusområde på lejeretten. Ramin er meget opdateret på nye afgørelser og aktuelle problemstilligner, da han er boligretsdommer i Københavns Byret samt tre andre retskredse. I dag er han ansat advokat hos ejendomsadministrationsselskabet Kereby, hvor han hovedsageligt beskæftiger sig med intern rådgivning og tvistebehandling i huslejenævns- og retssager.