Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-05-25

Den nye lejelov

4 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  153 anmeldelser

På kurset den nye lejelov gennemgår advokat Knud-Erik Kofoed baggrunden for den nye lejelov, lovens opbygning og hovedpunkterne i lejeloven.

 

Kursets formål er dels en generel gennemgang af lejeloven, som giver deltagerne en indføring i de ofte ganske komplicerede regler for boliglejemål, dels en gennemgang af de relativt få punkter, hvor der med den nye lejelov (i visse tilfælde måske) er sket ændringer i den gældende retstilstand.

 

Efter gennemgang af kurset vil deltagerne have et samlet overblik over de væsentligste forhold i lejeretten – og en god hjælp til, hvordan de skal håndteres.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Baggrunden for den nye lovgivning

 

Den 1. juli 2022 træder den nye lejelov i kraft, og første lektion omhandler baggrunden for den nye lovgivning og de bemærkninger der er til den. Den gældende lejeret bliver også gennemgået, i nogle særligt udvalgte emner.

11 minutter

2.  Lejefastsættelse

Der fortsættes på anden lektion med lejefastsættelse, som er et svært emne grundet de mange modeller for lejefastsættelse. Der vil derfor på lektionen være en guide til hvordan man vælger den rigtige model og leje.

ca. en time

3.  Vedligeholdelse

Der fortsættes med vedligeholdelse af ejendomme og lejemål, hvor der er kommet helt nye bestemmelser og dermed ny retspraksis. 

19 minutter

4.  Opsigelse og ophævelse

Lektionen omhandler de regler der er omkring opsigelse og ophævelse, som er en videreførelse af den gældende ret, men med få justeringer.

24 minutter

5.  Fraflytning

Sidste lektion omhandler fraflytning, som er en videreførelse af de gældende regler. Her bliver bl.a. syn og fraflytningsrapporter gennemgået.

19 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Knud-Erik Kofoed

Knud-Erik Kofoed

Advokat (H) og Partner hos NT Advokater

Knud-Erik Kofoed er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. I 2002 erhvervede han en Master of Business Administration fra University of Cambridge, som har givet indblik og interesse i ledelsesmæssige og økonomiske forhold. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos NT advokater, hvor han blev partner i 2008.