Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-06-19
Ajour d. 2020-06-30

Digital entrepriseret

5 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  30 anmeldelser

Kurset bringer deltagerne gennem det praktiske og juridiske brug og forståelse af digitalt byggeri, herunder BIM og VDC, under planlægning, projektering og udførelse, herunder med fokus på følgende temaer:

 • Fra 2D til 3D, 4D, 5D og 6D – digitale bygningsmodeller - BIM - VDC
 • Er det digitale grundlag mere klart og entydigt 
 • Status for byggeriets parters brug af det digitale fundament
 • Rettighederne til de enkelte deltageres bidrag til den fælles model og til modellen, herunder ophavsret, markedsføringsret, hvem har hvilke rettigheder, og overgang, udnyttelse og krænkelse
 • Åbne eller lukkede dataformater, sporbarhed, vejledende eller bindende, reverse engineering, undervejsinformation, frigivelse af endelige data og ajourføring af fælles model
 • Krav og ansvar - IKT, AB18-systemet, ydelsesbeskrivelser 2018 og 2019 mm.
 • Projekteringsleders rolle og ansvar, IKT-ledelse og BIM-koordinator
 • Hvad og i hvilket omfang, skal modellen anvendes, forrang ved uoverensstemmelse 
 • Er 3D et supplement til 2D under projektering, kvalitets- og bevissikring og as-built under udførelse og ved aflevering eller – krav til detaljeringsgrad for 3D
 • Udbudsudfordringer, honorar og mængdeudbud
 • Betydningen af ret eller pligt til at anvende BIM i forhold til ansvar og risiko for bevis ved forsinkelse og merydelser, herunder meddelelsespligter
 • Fremtidige udfordringer

 

De enkelte temaer vil være baseret på konkrete eksempler og praktisk erfaring, råd og vink, og med inddragelse nyeste afgørelser.
 

Kurset retter sig til dig som advokat, der rådgiver bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører, og som interesserer sig for den praktisk juridisk forståelse af digital entrepriseret, herunder brugen af digitale byggemodeller, BIM og VDC under planlægning, projektering eller udførelse, bl.a. for at sikre bevis, afklaring og løsning af det uventede og uklarheder, ved forsinkelse, forstyrrelse og merydelser. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Advokatens rolle

Første lektion om advokatens rolle omhandler den viden og rolle, som advokaten præsentere og det grundlag man baserer sine beslutninger og forståelse på. Advokaten skal have en interesse og forståelse for emnet, for at kunne rådgive den virkelighed man rådgiver i. Man skal derfor være kritisk og afklaret, så man kan komme helt tæt på sagens kerne. 

Lektionen fortsætter med digitalt byggeri, som omhandler BIM, de forskellige værktøjer man kan bruge når man går fra 2D til 3D, samt hvordan man kommunikerer i denne digitale kontekst, og hvordan.

ca. en time

2.  Rettigheder

Der fortsættes med rettigheder, som kan være både i kontekst med bidrag til modellen, ophavsret og markedsføringsret. Rettighederne ligger typisk i anvendelsen og programmeringen af den software man benytter, hvor selve udtrækket sker – nemlig de arkitektoniske planer for bygningens fremtid. Det er ikke ethvert bidrag der kan have ophavsret, der skal nemlig være originalitet før noget kan have ophavsret. 

17 minutter

3.  Krav og ansvar

Krav og ansvar omhandler de regler der findes på byggeområdet. Her snakker man typisk om risici og ansvar, hvis der opstår fejl og forsømmelse af projektet. Da der er mange interessenter i et byggeri, vil man typisk også spørge ind til hvem der har ansvaret i de forskellige processer? Det kan nemlig være svært at afgrænse hvem der har ansvar for hvad, og hvem integrerer og leverer hvad. Derfor skal dette reguleres, for at sikre at man ved hvem der har det endelige ansvar i sidste ende. 

ca. en time

4.  Det digitale grundlag mere klart og tydeligt?

Kan man overhovedet have en situation i dag, hvor det digitale grundlag er mere klart? Den tekniske oplevelse skal have en entydig afklaring, ellers er dette ikke tilstrækkeligt entydigt. Desværre er det ikke alle parter der har samme gennemskuelighed, krav og udførelse, hvilket kan give forvirring og hæmme effektiviteten. 

Lektionen fortsætter med forrang ved uoverensstemmelser og mængder.

23 minutter

5.  Udbudsregler

Der fortsættes med udbudsregler og honorering af de ydelser der findes til det digitale byggeri. Her kan de forskellige krav skabe hindringer, hvis man ikke overvejer situationens ønskede resultat. 

Lektionen fortsættes med hvordan man kan bruge BIM som bevis, og på den måde have en mere klar kommunikation, som kan afklare eventuelle uoverensstemmelser. 

30 minutter

6.  Status og fremtiden

Sidste lektion omhandler status og et kig ind i fremtiden. Anvendelsen af BIM er en god forretning, da det typisk optimerer mange processer og sparer penge. For at gøre det bedste for byggeriet og processen, skal det være et tæt samearbejde mellem de forskellige parter i byggeret, hvilket BIM kan hjælpe med. 

11 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Torben Steffensen

Torben Steffensen

Fagkonsulent hos Gjensidige

Torben Steffensen er uddannet Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1988. Han har i mere end 30 år beskæftiget sig med løsning af tvister, bl.a. inden for fast ejendom og entreprise, voldgiftssager og mediation.