Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-11-16

Ejendomsvurderinger

4 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  18 anmeldelser

Ejendomsvurderinger for ejerboliger
Ejendomsvurderinger har været i fokus i mange år. Fra 1. januar 2018 blev Ejendomsvurderingsloven indført som erstatning for Vurderingsloven. Ejendomsvurderingsloven er siden blevet revideret ved 5 store pakker med samlet over 300 ændringer. Og processen er ikke færdig endnu.

Ved deltagelse på dette kursus får du overblik over vurderingsterminer, foreløbige vurderinger, ejendomskategorierne, hvad er undtaget fra vurderingen?, hvornår kan man bede om en omvurdering eller en vurdering af ejendomsværdien?, Hvad er de grundlæggende vurderingsprincipper i Ejendomsvurderingsloven?, Hvad er vurderingsprincipperne for ejerboliger?, Hvordan foregår vurderingsprocessen med deklarationsproceduren?, Hvilken grundlag indgår i vurderingsgrundlaget? Hvad er tilbagebetalingsordningen og hvordan fungere den? Kan man ifalde straf? Og hvordan kan man klage over de afgørelser der træffes?

Ved deltagelsen i kurset opnås der et overblik over den del af vurderingsprocessen der er i gang nu med ejerboliger.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning samt status og foreløbige vurderinger

I den første lektion tager Bent Ramskov et blik på ejendomsvurderingslovens historie og dens nuværende status.

21 minutter

2.  Anvendelsesområde og kategorisering

I denne lektion gennemgås kategoriseringen af de forskellige ejendomstyper og deres anvendelsesområde.

30 minutter

3.  Fremadrettet vurderingsrytme

I denne lektion gennemgås den vurderingsrytme som kommer fremadrettet, hvornår man omvurderer og hvilke ejendomme der er helt, eller delvis undtaget.

12 minutter

4.  Ejendomværdi efter begæring

Bent Ramskov ser i denne lektion på at der vil være en række ejendomme som ikke for nogen ejendomsværdi, men grundværdi, hvilket der er en særlig regel for i Ejendomvurderingsloven paragraf 11. 

8 minutter

5.  Vurderingsnormen generelt og konkret for ejeboliger

I denne lektion ser Bent Ramskov på vurderingsnormen og hvordan vi rent faktisk fastsætter ejendoms- og grundværdier.

23 minutter

6.  Deklarationsproceduren

I denne lektion gennemgås hvordan deklarationsproceduren forløber og de oplysningsforpligtigelser man har som ejer i forbindelse med ejendomsvurderingerne.

13 minutter

7.  Vurderingsprocessens datagrundlag

I denne lektion ses på det datagrundlag som er ligger til grund for for hele vurderingsprocesssen, blandt andet de registre der er og hvordan man indsamler dem.  

11 minutter

8.  Tilbagebetalingsordningen

Der ses i denne lektion på tilbagebetalingsordningen som er til for at de som har betalt for meget ejendomsværdi i tidligere år kan få penge retur.  

11 minutter

9.  Straffebestemmelser og klagesystemet

I den sidste lektion gennemgår Bent Ramskov straffebestemmelserne og de muligheder der er for at klage over vurderinger, samt en kort opsummering af kurset. 

14 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.