Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2016-02-29
Ajour d. 2020-02-01

En introduktion til digitale retssager

0 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  1 anmeldelser

I disse år indretter retterne flere retssale med digitalt præsentationsudstyr til understøttelse af retsmøder, der behandles på grundlag af digitale sagsakter. Hertil kommer, at alle retter siden 2015 kan tilbyde mulighed for videolink. Kurset giver en indføring i anvendelse af den præsentations- og videolinkteknik, som findes ved retterne, og som kan understøtte gennemførelsen af retsmøder.

Der udstedet ikke kursusbevis til dette kursus, da kurset indgår i vores kommende kursus i procedure og praktisk retssagsbehandling, herunder den digitale sagsportal. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Digitale retsmøder, herunder videoretsmøder ved domstolene

Denne lektion giver en praktisk indføring i anvendelse af den præsentations- og videolinkteknik, som findes ved retterne, og som kan understøtte gennemførelsen af retsmøder i både civile sager og straffesager. Der tages en praktisk tilgang til kurset, hvor bl.a. billeder af teknikken fra retssalene vises i kurset, så du er klædt helt på til de nye digitale muligheder.
ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Henrik Engell Rhod

Henrik Engell Rhod

Retspræsident, Retten på Bornholm

Retspræsident Henrik Engell Rhod. Kandidateksamen i 1991. Efteruddannet ved Nordisk Institut for Sjörett, Oslo. Ansat som fuldmægtig ved domstolene i 1991 med efterfølgende tjeneste ved Retten i Rønne, Retten på Færøerne, Nacka Tingsrätt, Stockholm og Østre Landsret. Udnævnt dommer i 2006. Retspræsident i 2008. Suppleant i Domstolsstyrelsens bestyrelse. Medlem af flere it-relaterede udvalg og styregrupper under Domstolsstyrelsen samt Justitsministeriets tolkeudvalg. Desuden for formand for Fredningsnævnet for Bornholm samt bestyrelsesformand for fonden Brdr. E., S. og A. Larsens Legat.