Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-14

Erhvervslejeretten

4 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  107 anmeldelser

Kurset er en generel indflyvning til erhvervslejeretten, og kurset tager dig med fra starten af udarbejdelsen af erhvervslejekontrakten, til hvordan man finder lejen og regulering af dette, og helt til hvordan fraflytning. Kurset er henvendt til dig, der arbejder med erhvervsretlige problemstillinger i hverdagen, og som skal håndtere de juridiske forhold i den forbindelse. Kurset henvender sig til dig, der ikke nødvendigvis har brug for at lære alle nuancerne i erhvervslejeretten, men som har behov for en mere generel gennemgang af de regler, der er relevante for at kunne håndtere de problemstillinger, der typisk vil dukke op i lejeforholdet. Under kurset vil du derfor både få et generelt overblik over de erhvervslejeretlige regler og blive introduceret på de praktiske problemstillinger reglerne giver anledning til.  Det vil til sammen klæde dig på til at kunne gribe erhvervslejeretlige problemstillinger an i dagligdagen.  

Kurset har fire overordnende formål:

  • Generel indflyvning i erhvervslejeretten fra aftaleindgåelse til fraflytning
  • Hjælpe dig med at se problemstillinger og udfordringer i erhvervslejeretlig forstand
  • Lære dig de grundlæggende og basale regler indenfor erhvervslejeretten.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formål og anvendelsesområde

I første lektion vil vi se på formålet med reglerne, og hvor reglerne finder anvendelse. Det er selvsagt nødvendigt, for at vi kan finde ud af, om reglerne overhoved er relevante.

15 minutter

2.  Lejeaftalen

Aftalefriheden og erhvervslejeretten går hånd i hånd. Derfor er det relevant at se på lejeaftalen, og hvor meget der kan aftales mellem parterne.

19 minutter

3.  Overtagelse af det lejede

Hvordan skal det lejede overtages? Hvordan skal det se ud? Og hvornår skal lejer egentlig overtage det lejede?

15 minutter

4.  Vedligeholdelse, brug og ændring af det lejede

Lejer må ikke blot bruge det lejede, som lejer ønsker. Derudover kan der både fra lejer og udlejer være et ønske om at ændre det lejede – men må de det?

11 minutter

5.  Lejens størrelse og regulering

I dette modul vil vi særligt se nærmere på ændringer i skatter og afgifter der er pålagt ejendommen, og hvordan udlejer kan videreføre disse omkostninger til erhvervslejeren.

10 minutter

6.  Drift og forbrug

Ud over lejen skal lejer ofte afholde omkostninger til drift og forbrug. Dette modul fokuserer på betalingen af drift og forbrug.

11 minutter

7.  Markedsleje

Markedet kan ændre sig under lejeforholdet, herunder kan priserne både stige og falde. I dette modul vil markedslejereglerne blive introduceret.

17 minutter

8.  Vilkårsændringer

Ud over lejen kan de øvrige vilkår blive utidssvarende – men kan man blot ændre vilkårene ensidigt? 

12 minutter

9.  Fremleje og afståelse

Når en lejer ønsker at fraflytte lejemålet, er der situationer hvor lejer ønsker at fremleje eller afstå lejemålet. 

8 minutter

10.  Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Alle gode ting får en ende, og i erhvervslejeretten er enden normalt ved en opsigelse eller en ophævelse fra enten lejer eller udlejer.

20 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Sune Blohm

Sune Blohm

Juridisk Chefkonsulent

Sune er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2013. Sune har gennem sin karriere ydet specialistrådgivning inden for fast ejendom med fokus på overdragelse af fast ejendom og bolig- og erhvervslejeret. Han underviser også på Det Juridiske Fakultet