Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-03-30

Familieretshusloven

4 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  29 anmeldelser

Det er nu nogle år siden Familieretshuset trådte i stedet for Statsforvaltningerne, og den samlede indgang for alle familieretssager var en realitet. I kurset gennemgås en række af de bestemmelser, der regulerer Familieretshusets opgaver herunder de særlige tavshedspligtregler, der gør, at Familieretshuset kan yde rådgivning og støtte til konflikthåndtering i fortrolighed uden at de oplysninger, der fremkommer i den forbindelse, må vedlægges sagen, hvis den skal færdiggøres som en afgørelsessag. Der er særligt fokus på nogle af de spørgsmål, der påkaldt sig særlig opmærksomhed under det lovforberedende arbejde, hvor det i høringssvar og høringsnotat fremgik meget tydeligt, at reglerne om aktindsigt og virkning af Familieretshusets afgørelser skabte nogen forvirring og bekymring.
Kurset har fokus på de processuelle regler i Familieretshusloven, og giver en grundlæggende indføring i de rammer, sagsbehandlingen skal foregå inden for. Også snitfladerne til forvaltningsloven og retsplejeloven bliver behandlet i kurset, således at man som advokat, bisidder eller rådgiver har den nødvendige viden om hvilke sagsbehandlingsregler, Familieretshuset skal overholde.

Underviser på kurset er lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Eva Naur Jensen, der har skrevet flere bøger om familie- og arveret, og som er medforfatter på DJØF’s kommenterede familieretshuslov.

Kurset består af følgende lektioner:

 • Familieretshuslovens formål og indhold
 • Familieretssager: Indledning og grønne sager
 • Familieretssager: Gule sager
 • Familieretssager: Røde sager
 • Børneenheden
 • Kommunal initiativret
 • Sagsbehandlingsregler ved Familieretshuset
 • Tidspunktet for virkning af Familieretshusets registreringer og afgørelser
   

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Familieretshuslovens formål og indhold

I denne lektion gennemgås formålet med familieretshusloven samt hvad loven regulerer. 

11 minutter

2.  Familieretssager: Indledning og grønne sager

I denne lektion ser vi på familierethusets roller i familiesagerne samt begrebet "screening" og anvendelsen heraf. Vi dykker desuden ned i de i familieretshuslovens § 5.

19 minutter

3.  Familieretssager: Gule sager

I denne lektion ser vi på familieretshuslovens § 6, herunder familieretshuset rolle i § 6-sager, sagsoplysningen af disse og indbringelse af sager for familieretten.

17 minutter

4.  Familieretssager: Røde sager

Denne lektion fokuserer på komplekse sager efter FOL og sambehandlede sager. Vi ser på i hvilke tilfælde sagerne kan visiteres til § 7-behandling, hvordan sagen undersøges og oplyses, samt i hvilke tilfælde sagen skal indbriges for familieretten.

17 minutter

5.  Børneenheden

I denne lektion kigger vi på Børneenheden, herunder børneenhedens rolle.

13 minutter

6.  Kommunal initiativret

I denne lektion gennemgås den kommunale initiativret, herunder betingelserne og fremgangsmåden.

9 minutter

7.  Sagsbehandlingsregler ved Familieretshuset

Denne lektion fokuserer på sagsbehandlingsreglerne ved Familieretshuset, herunder formkrav og videregivelsesregler. Derudover gennemgår vi aktindsigtsreglen i FHL § 13.

15 minutter

8.  Tidspunktet for virkning af Familieretshusets registreringer og afgørelser

I denne lektion ser vi på reglerne om virkningstidspuktet, herunder FHL §§ 34, 35 og 37.

26 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Eva Naur Jensen

Eva Naur Jensen

Lektor, cand.jur., Ph.d., ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Eva Naur Jensen er lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Hun har skrevet flere bøger om familie- og arveret og er medforfatter på DJØF´s kommenterede familieretshuslov. Eva har en ph.d.-grad fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet som juridisk konsulent i Kolding Kommunes Social- og beskæftigelsesforvaltning. Eva har lang undervisningserfaring og har foruden familie- og arveret og socialret også undervist i juridisk metode.