Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-09-15
Ajour d. 2020-09-15

Fast ejendom - Lejerettens hovedpunkter

5 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret, Bliv en bedre advokat

 -  68 anmeldelser

Et kursus i lejerettens hovedpunkter er relevant for alle, der arbejder med lejeret – og for alle som gerne vil arbejde med lejeret.

 

Advokat Knud-Erik Kofoed gennemgår på kurset de problemstillinger, som oftest er relevante i forbindelse med erhvervslejemål og beboelseslejemål.

 

For erhvervslejemålenes vedkommende behandler kurset bl.a. problemstillinger vedrørende indgåelse af erhvervslejekontrakten, fremleje, afståelse, fraflytning og markedslejesager.

 

For beboelseslejemålenes vedkommende behandler kurset bl.a. lejelovens anvendelsesområde, lejefastsættelsen for de forskellige typer ejendomme, fremleje, opsigelse/ophævelse, digital kommunikation og fraflytning.

 

Kurset gennemgår derudover – for beboelseslejemålene – de nye regler, der er trådt i kraft den 1. juli 2020, og som blandt andet betyder ændringer i muligheden for udlejning efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, forbud mod betaling af kompensation til lejere for at flytte og pligt for udlejere til at orientere øvrige lejere i ejendommen om afgørelser, der går imod udlejer.

 

Til sidst behandler kurset hovedpunkterne i almenlejeretten.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Erhvervslejeret

I den første lektion vil underviser Knud-Erik Kofoed tage dig igennem erhvervslejerettens hovedpunkter, herunder:

 • Indgåelse af erhvervslejekontrakter
 • Forbedringsforhøjelser
 • Markedsreguleringer
 • Fremleje
 • Afståelse
 • Fraflytning
 • Moms
 • Tvister

Undervejs vil der blive perspektiveret med eksempler fra retspraksis på de forskellige områder.

ca. en time

2.  Boligret

I lektionen vil du blive sat grundigt ind i alle de vigtigste hovedpunkter i boligret, herunder:

 • Lejelovens anvendelsesområde
 • Lejefastsættelse
 • Fremleje
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Fraflytning
 • Tvister

Underviser Knud-Erik Kofoed vil undervejs sammenligne forskellige og ligheder med erhvervslejerettens hovedpunkter fra første lektion, samt perspektivere til eksisterende retspraksis inde for de forskellige kateforier.

ca. 2 timer

3.  Almenlejeret

Denne sidste lektion har fokus på hovedpunkterne inde for almenlejeret, hvor der vil blive gennemgået følgende hovedpunkter:

 • Generelt om almene boligorganisationers opbygning
 • Tildeling af lejemål
 • Lejefastsættelse
 • Fremleje
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Fraflytning
 • Tvister
9 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Knud-Erik Kofoed

Knud-Erik Kofoed

Advokat (H) og Partner hos NT Advokater

Knud-Erik Kofoed er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. I 2002 erhvervede han en Master of Business Administration fra University of Cambridge, som har givet indblik og interesse i ledelsesmæssige og økonomiske forhold. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos NT advokater, hvor han blev partner i 2008.