Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-10

Fejl ved selvangivelsen - Skatteforbehold, selvangivelsesomvalg og omgørelse

3 kursuspoint i Skat og moms

 -  10 anmeldelser

Selv om, man er omhyggelig med at selvangive ens indkomst korrekt, forekommer det, at der sker fejl. Der kan endvidere være fejl ved vurderingen af det fakta, der ligger til grund for en selvangivelse, f.eks. hvad en ejendom skal værdiansættes til ved en overdragelse mellem interesseforbundne parter. Indtræder der fejl, f.eks. i forbindelse med ligningen, er det væsentligt at kunne reparere på dette. I skatteforvaltningslovens §§ 28 (skatteforbehold), 29 (omgørelse) og 30 (selvangivelsesomvalg) er der tre instrumenter, der kan anvendes til dette.

På kurset gennemgås de tre værktøjer hver for sig med fokus på, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at man kan gøre brug af dem, hvordan formulerer man et skatteforbehold, hvad er følgevirkninger af at gøre brug af de forskellige værktøjer, og hvilke dispositioner kan man ”redde”, og hvad kan ”ikke reddes”.

På kurset får du et samlet overblik over de muligheder, du har som rådgiver.
 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Problem afgrænsning & skatteforbehold

I denne lektion ser vi på hvad man kan gøre, hvis man laver fejl eller fejlskøn ved selvangivelsen. Vi gennemgår derfter dybdegående skatteforbhold. 

31 minutter

2.  Omgørelse

Vi ser på omgørelser, hvor det har hjemmel, og rammen og regler for omgørelser. Desuden ser vi på omgørelser i forbindelse med bla.a. udskiftning af en part, skatteretlig og privatretlig virkning, samt betingelser.

ca. en time

3.  Selvangivelsesomvalg

Vi gennemgår det hjemmelmæssige grundlag for selvangivelsesomvalg, betingelser og formel ramme. 

21 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.