Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-04
Ajour d. 2020-12-04

Fonde - civilret, skat og moms

4 kursuspoint i Skat og moms, Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  21 anmeldelser

På kurset gennemgås retsforholdene for fonde, både erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde.

 

Herunder behandles for det første fondslovgivningen, hvor der foretages en struktureret gennemgang af såvel erhvervsfondsloven som fondsloven. Der ses på behandling af forhold som fondenes stiftelse, ledelse, vedtægter, uddelinger og opløsning.

 

For det andet behandles de særlige skatteretlige regler i fondsbeskatningsloven, som gælder for fonde, herunder reglerne om bundfradrag, prioriteringsreglen og fradragsret for uddelinger. Endelig behandles for det tredje udvalgte momsretlige forhold af relevans for erhvervsdrivende fonde vedr. momsfritagelse.

 

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til Fonde

I første lektion giver underviser Torben Buur en overordnet indflyvning i begrebet Fonde, hvilke typer fonde findes der, og afdækker i det hele taget fondsbegrebet. 

29 minutter

2.  Hvornår er en fond erhvervsdrivende?

I denne lektion laves der en skildring mellem en erhvervsdrivende fond og en ikke-erhvervsdrivende fond. 

10 minutter

3.  Stiftelse af fonde

I denne lektion giver Torben dig et overblik over, hvordan man sitfter en fond i henhold til den gældende jura.

11 minutter

4.  Vedtægt og eventuelle ændringer

Vedtægten er nerven i enhver fond. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at man har helt styr på, hvordan man forholder sig til denne, samt hvad man skal gøre, hvis der sker ændringer hertil. 

26 minutter

5.  Kapital

Fonde håndtere typisk en anseelig kapital. Hvordan denne kan disponeres over, ændrer sig dog i henhold til, hvorvidt man er erhvervsdrivende eller ej. I denne lektion får du en gennemgang af, hvordan du skal forholde dig til de forskellige fondstyper og kapitalen heri. 

14 minutter

6.  Ledelse

En fond skal have en ledelse, men denne kan komme i mange afskygninger, og reglerne ændrer sig afhængig af den valgte type. Lær mere om, hvilken der måtte passe bedst til dit formål her. 

15 minutter

7.  Uddeling og overskudsanvendelse

En fonds primære formål er typisk uddeling af kapital. Dertil kommer der dog en række regler - særligt i henhold anvendelse af fondens eventuelle overskud.

11 minutter

8.  Opløsning

Selvom mange fonde har eksisteret i en menneskealder eller længere, er der også mange, der af forskellige årsager skal opløses. Hertil kommer der i sagens natur en række regler der er vigtige for at dette finder sted korrekt. 

10 minutter

9.  Skatteret og moms

Skatteretten har en særlig regulering for fonde, ligesom det gør sig gældende for moms. I denne afsluttende lektion, får du et overblik over, hvilke der gør sig gældende, og hvornår. 

27 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Torben Buur

Torben Buur

Advokat hos Buur Advokatfirma

Torben Buur rådgiver om erhvervsretlige forhold med speciale inden for M&A, selskabsret, fondsret og skatteret - og samspillet mellem disse discipliner. Han bistår ved virksomhedsoverdragelser og generationsskifte, herunder proceshåndtering, og rådgiver om alle selskabsretlige forhold som f.eks. intern og ekstern omstrukturering, ejerforhold og finansiering. I skatteretlige forhold bistår Torben Buur bl.a. ved transaktioner, omstruktureringer, øvrige erhvervsmæssige forhold og førelse af skattesager. Torben Buur har gennem en årrække undervist i skatteret på HD på Handelshøjskolen i Aarhus og Herning (Aarhus Universitet) samt på Master i Skat på Handelshøjskolen i København (CBS). Desuden afholder han kurser for revisorer og andre rådgivere om emner indenfor specialeområderne.