Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-03-27
Ajour d. 2020-09-04

Forældelse fra A-Z

3 kursuspoint i Inkasso og tvangsindrivelser

 -  52 anmeldelser

Hvis en fordring forældes, så eksisterer den ikke mere – pengene skal ikke betales. Derfor er det utroligt vigtigt at kende reglerne om forældelse.

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for forældelse, forklaret på almindeligt dansk. 

Vi kigger fx på forældelsesfristen, afbrydelse, renter, domme, forlig, fakturaer, skyldnere der bliver væk mv. 

Undervejs er der en lang række eksempler (tegnet på tavle), som forhåbentlig vil gøre det lettere at forstå.

Mål

Efter dette kursus vil du være i stand til at afgøre, hvad forældelsesfristen er for de fleste krav, hvordan du afbryder forældelsen, hvad du skal gøre, hvis skyldner forsvinder, hvad der gælder for renter… og en lang række andre ting.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 • Hvornår er fristen 3 år? 10 år? 30 år?
 • Hvad sker der med forældelsesfristen, hvis skyldneren forsvinder?
 • Egentlig afbrydelse (såsom stævning, erkendelse mv.).
 • Foreløbig afbrydelse (såsom forligsforhandlinger). 
 • Søn- og helligdagsreglen.
 • Suspension.
 • Absolutte frister.
 • Indbetalingers betydning for forældelsen.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Der startes med at lave et lille overblik over kurset, da forældelse er et større emne. Der er udvalgt en række relevante emner, da forældelse er en materiel ophørsgrund, altså fordring af død. Men fordringen er væk, den er der ikke mere. Men kan fordringen forældes? Der kigges kun på forældelse og ikke passivitet, som er en anden måde at en fordring kan ophøre, som er bestemt gennem en anden lov. Forældelse er faste frister, og derfor mere håndgribeligt hvis man kan sine frister.

7 minutter

2.  Hvor skal jeg lede?

Og for at komme i gang startes der med ’Hvor skal jeg lede?’. Udgangspunktet for loven var, at alle fordringer har samme forældelsesfrist. Så alle fordringer er omfattet den almindelige ordning. Men på trods af de nemme regler, så er der stadig mulighed for suspension, absolut frist og specielle frister. Der er også nogle undtagelser for loven, og disse vil blive gennemgået på lektionen, så du ikke falder i disse fælder. 

5 minutter

3.  Den almindelige ordning

Den almindelige ordning er den mest relevante ting man kan høre om forældelse. Da lovgiver lavet loven, så tænkte man at så mange fordringer som muligt skulle være omfattet af den almindelige ordning. Den består af fire elementer: 

 1. 3 års forældelsesfrist
 2. Begyndelsestidspunktet er forfaldsdagen
 3. suspension
 4. Absolut frist

Der vil være eksempler gennem lektionen på de fire elementer, samt hvornår man bruger disse og hvornår man ikke må bruge dem.

23 minutter

4.  Specielle frister

Specielle frister dækker over de forordninger som ikke tæller med under den almindelige ordning. Der er her opremset en række eksempler på, alle de steder hvor den almindelige ordning er fraveget. Der er f.eks. specielle frister på domme, forlig, betalingspåkrav m.v. som alle vil blive gennemgået med eksempler gennem lektionen.

25 minutter

5.  Afbrydelse

Sidste lektion omhandler afbrydelse, som også er en vigtig lektion, for hvordan afbryder man en forældelsesfrist? Der findes i forældelsesloven kun to måder at afbryde; en egentlig afbrydelse og en foreløbig afbrydelse. Der vil derfor være konkrete eksempler på begge afbrydelser gennem lektionen, både tegnet men også gennem tidligere sager. 

21 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Brian Nygaard

Brian Nygaard

Cand.jur hos Brian Academy

Brian Nygaard er cand. jur og har gennem de sidste 15-20 år levet af at undervise i jura, IT mv. via ca. 50-100 kurser årligt. Hans speciale er at forklare besværlige ting på en måde, så alle kan forstå det - og med et smil på læben. Han har tidligere udgivet en række juridiske bøger, herunder i inkasso og forældelse, mens han i nyere tid har fokus på Kunstig Intelligens (AI), herunder ChatGPT mv.