Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-07

Grundkursus i arbejdsskade

6 kursuspoint i Erstatningsret

 -  51 anmeldelser

Dette kursus henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med sager om arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, og som ingen forudsætninger har inden for området, eller som allerede kender området, men ønsker en ajourføring af de seneste lovændringer og tendenser samt retspraksis inden for området. 

På kurset får du et indblik i, hvad en arbejdsskade er, og hvordan arbejdsskadesystemet fungerer, herunder hvad der danner baggrund for arbejdsskademyndighedernes afgørelser.

Desuden får du et overblik over de vigtigste domme og principmeddelelser/principafgørelser, som er afsagt inden for området i de seneste årtier, så du er opdateret til at kunne arbejde med området i praksis.

De emner, som vil blive berørt under kurset, er bl.a. følgende:

 • Arbejdsskadesikringslovens formål.
 • Den sikrede personkreds.
 • Definition af arbejdsskader, herunder ulykkesbegrebet.
 • Sikringspligt.
 • Anmeldelse af arbejdsskader.
 • Reglerne om klagebehandling. 
 • Årsagssammenhæng, herunder formodningsreglen i § 12, stk. 2. 
 • Udmåling af erstatning og godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven.
 • Relevant retspraksis.

Kurset har fire overordnende formål:

 • At skabe kendskab til sager om arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, herunder
 • Til lovens formål.
 • Til udmåling og opgørelsen af krav efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.
 • Til relevant retspraksis. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  ASL § 1 overordnet

I denne lektion vil der overordnet blive gennemgået hvordan og hvilke krav en personskadeberetning involverer - heriblandt begrundelser, systemer, og godtgørelser. Mere nærliggende vil der være en gennemgang af relevante bestemmelser og relevant retspraksis. 

36 minutter

2.  Arbejdsskadesikringslovens paragraffer §§ 5-8

I denne lektion gennemgåes definitionen på en arbejdsskade, og hvordan dette forstås i forbindelse med ASL § 5-8. 

ca. en time

3.  Arbejdsskadesikringslovens paragraffer - § 31, §§ 32-36, § 77 & §§ 11-12

Denne lektion omhandler anmeldelse af arbejdsskader ift. når skaden sker og hvornår skaden anmeldes, samt hvilke og nye regler der findes på området. 

28 minutter

4.  Arbejdsskadesikringslovens paragraffer - § 15, § 17, § 24 & § 27

I denne lektion vil bestemmelser omkring selve udmålingerne omkring erstatningerne blive præsenteret. Heriblandt behandlingsudgifter, økonomiske vurderinger, revalideringer m.m. 

ca. en time

5.  Arbejdsskadesikringslovens paragraffer - §§ 18-22

Denne lektion omhandler varigt mén og godtgørelser for varige mén. Herunder hvordan disse godtgøres af arbejdsskadesikringsloven. 

34 minutter

6.  Arbejdsskadesikringslovens paragraffer - §23 & §26

I denne lektion vil godtgørelse til nærtstående blive præsenteret. Hvoraf vurderingerne af hvilke betingelser og krav der gør sig gældende indenfor paragraf 23 og paragraf 26 vil blive godtgjort. 

16 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Mikkel Bruun-Larsen

Mikkel Bruun-Larsen

Attorney-at-Law (H) / Head of Claims Legal Alm. Brand Group

Mikkel Bruun-Larsen (H), har tidligere været ansat hos ErstatningsAdvokaterne I/S og ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S i en samlet periode på 8½ år. På nuværende tidspunkt er han ansat hos Alm. Brand Group, hvor han sidder som Head of Claims Legal. Hos Alm. Brand forsikring, Codan Forsikring A/S og privatsikring har han bl.a. siddet som procesadvokat, hvor han beskæftigede sig med alle former for forsikrings- og erstatningsret. En sagsportefølje som primært består af personskadesager og advokatansvarssager. Den røde tråd i hele sin juridiske karriere har indtil nu har været behandling - både udenretligt og indenretligt - af sager om forsikrings- og erstatningsret, herunder særligt personskadesager. Desuden er han på nuværende tidspunkt også ansat som lektor hos Københavns Universitet, hvor han underviser kandidatstuderende i faget personskadeerstatningsret. Efter en del år i branchen har han således opnået en stor viden inden for personskadeområdet, herunder særligt vedrørende behandling af retssager om personskade.