Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-08-18

Grundkursus i personskadeerstatning

9 kursuspoint i Erstatningsret

 -  90 anmeldelser

Dette kursus henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med personskadeerstatningsret og ingen forudsætninger har inden for området, eller som allerede kender området, men ønsker en ajourføring af de seneste tendenser og retspraksis inden for området. 

På kurset får du et indblik i og overblik over de vigtigste domme, som er afsagt inden for personskadeområdet i de seneste årtier, så du er opdateret til at kunne arbejde med området i praksis.

Emner er bl.a.:

 • Årsagssammenhæng – Retslægerådet ctr. AES
 • Erstatningsansvarslovens §§ 1-17 og 26a
 • Fysiske skader
 • Psykiske skader
 • Færdselssager
 • Forelæggelse for AES
 • Genoptagelse
 • Dækning ved dødsfald
 • Kommunale regreskrav

Kurset har fire overordnende formål:

 • At skabe kendskab til personskadeerstatningsret, herunder
 • Til årsagssammenhæng og bevis herfor.
 • Til opgørelsen af krav efter reglerne i erstatningsansvarsloven.
 • Til relevant retspraksis

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Årsagssammenhæng

Lektionen her vil præsentere og omhandle spørgsmålet om u-lovbestemte regler om årsagssammenhæng. Ligeledes vil der være fokus på erstatningsansvarslovens relevante bestemmelser, hvilket i de følgende lektioner vil blive gennemgået kronologisk fra § 1-17 og frem til § 26 a.

ca. en time

2.  Erstatningsansvarslovens § 1-1a

I denne lektion vil EAL §1 loven blive beskrevet og liciteret. Ligeledes vil der fremgå og opremses de midlertidige poster, og hvad omfatter personskader.

25 minutter

3.  Erstatningsansvarslovens § 2

Lektionen her vil gennemgå erstatningsansvarslovens §2, hvilket omfatter tabt arbejdsfortjeneste, hvori forståelsen af ordlyden for § 2 præsenteres, vurderinger af et muligt eller endeligt økonomisk tab, fradrag m.m.

40 minutter

4.  Erstatningsansvarslovens § 3

I denne lektion vil § 3, som modsat § 2 er en godtgørelse, hvilket betyder at den omfatter den fysiske lidelse og psykiske lidelse som følge af skaden og varige mén. Udgangspunktet er vurderingen af en hvornår og hvor meget er man berettiget, og hvor længe.

11 minutter

5.  Erstatningsansvarslovens § 4

I forlængelse af § 3 om godtgørelse, så er § 4 en varig post af godtgørelse. Her er paragraffen delt efter godtgørelse af varige mén og aldersnedsættelse.

21 minutter

6.  Erstatningsansvarslovens §§ 5 og 6

Med sammenhæng til § 2, så omhandler lektionen den varige erhvervstab. Bestemmelsen fastsætter også hvornår man har ret til kompensation. Der vil på lektionen også være en alng række sager som eksempler herpå.

39 minutter

7.  Erstatningsansvarslovens §§ 7 og 8

Der fortsættes til §7 og 8, hvor der fortsættes fra tidligere lektion med årsløn, hvor både hovedreglen og undtagelserne gennemgås. § 8 er til fastsættelse af erstatning til personer under 15 år. 

ca. en time

8.  Erstatningsansvarslovens § 11

Der bliver på lektionen gennemgået genoptagelse af sagen, samt hvornår og hvordan man kan genoptage sager hvis der sker forringelse af erhvervsevnen efter afslutning af sagen.

31 minutter

9.  Erstatningsansvarslovens §§ 12-14 a og 18

Lektionen omhandler de mørke bestemmelser, som gælder i tilfælde af dødsfald. Men der er nogle bestemmelser som regulerer dette, som bl.a. omhandler tab af forsøger, tab af ægtefælle, forsørgertabserstatning og overgangsbeløb. 

34 minutter

10.  Erstatningsansvarslovens §§ 15-17

Lektionen berører kort § 15-17, da bestemmelserne har nogle reguleringsforhold, forretning og forældelse, samt regres til sidst. 

16 minutter

11.  Erstatningsansvarslovens § 26 a

Sidste lektion omhandler den sidste bestemmelse i Erstatningsansvarsloven, som angår godtgørelse til efterladte. Her vil særligt nære, årsag, karakter, lidelse og godtgørelse også blive afklaret.

13 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Mikkel Bruun-Larsen

Mikkel Bruun-Larsen

Attorney-at-Law (H) / Head of Claims Legal Alm. Brand Group

Mikkel Bruun-Larsen (H), har tidligere været ansat hos ErstatningsAdvokaterne I/S og ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S i en samlet periode på 8½ år. På nuværende tidspunkt er han ansat hos Alm. Brand Group, hvor han sidder som Head of Claims Legal. Hos Alm. Brand forsikring, Codan Forsikring A/S og privatsikring har han bl.a. siddet som procesadvokat, hvor han beskæftigede sig med alle former for forsikrings- og erstatningsret. En sagsportefølje som primært består af personskadesager og advokatansvarssager. Den røde tråd i hele sin juridiske karriere har indtil nu har været behandling - både udenretligt og indenretligt - af sager om forsikrings- og erstatningsret, herunder særligt personskadesager. Desuden er han på nuværende tidspunkt også ansat som lektor hos Københavns Universitet, hvor han underviser kandidatstuderende i faget personskadeerstatningsret. Efter en del år i branchen har han således opnået en stor viden inden for personskadeområdet, herunder særligt vedrørende behandling af retssager om personskade.