Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-09-23
Ajour d. 2020-09-23

Grundlæggende handicapret

3 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  16 anmeldelser

Grundlæggende handicapret giver dig ind indføring i de principper og praksis, der gælder på handicapområdet. Kurset suppleres af kurserne Børnehandicapret og Voksenhandicapret, der er går i dybden med de konkrete ydelser for børn og voksne.

Rådgivning af borgere med handicap sker oftest mens sagen behandles af kommunen eller for Ankestyrelsen, og kurset er målrettet rådgivere, der kommer ind i sagerne tidligt eller når konflikten med kommunen er opstået, herunder hvordan man kan hjælpe klienten med at sikre sig dokumentation til en eventuel erstatningssag.

Grundlæggende Handicap giver dig viden om

  • Serviceloven, retssikkerhedsloven og handicapkonventionen i et anvendelsesorienteret perspektiv, målrettet rådgivning af borgere i sager mod kommunen.
  • Greb til at fremme sagsbehandlingens kvalitet og sagsbehandlingstiden hos kommunen
  • Viden om grænserne for det socialfaglige skøn
  • Viden om erstatning på socialområdet, når kommunen har begået fejl, praksis på området.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Grundlæggende handicapret

I første lektion gennemgår underviser Sanne Møller først nogle af de juridiske og socialfaglige begreber du vil blive mødt med, hvis du arbejder på området. Herefter gennemgås en række af de relevante paragrafer, som skaber fundament for resten af kurset.

26 minutter

2.  Tilsynsorganer og andre klagemuligheder

I anden lektion er fokus på de relevante tilsynsorganer der varetager visitation af midler til handikappede. Ligeledes gives der også en udførlig gennemgang af de klagemuligheder der foreligger.

27 minutter

3.  Samspil med kommunen

Som advokat eller rådgiver bliver kommunen en central del af dine sager; både som med- og modpart. I denne lektion gives der en række bud på, hvordan du agerer på begge sider af stregen.

16 minutter

4.  Din rolle som rådgiver

I fjerde og sidste lektion gennemgås de praksis der foreligger fra advokatnævnes side ift. At føre sager for klienter.

8 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Sanne Møller

Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.