Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-09-06
Under opdatering

Grundlæggende Immaterialret

4 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret

 -  57 anmeldelser

Grundlæggende immaterialret

På kurset gennemgås de immaterielle rettigheder: Varemærker, designs, ophavsrettigheder, patenter og brugsmodeller.

Deltagerne bliver i stand til at kvalificere, hvilken rettighed, der giver relevant beskyttelse for produkter og opfindelser.  Endvidere gennemgås stiftelsesbetingelser, registreringsmuligheder, gyldighedsbetingelser, løbetid og registreringsstrategi.  Problemstillingerne sættes i et EU-retligt perspektiv.

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at yde rådgivning om beskyttelse af immaterielle rettigheder og lægge en strategi herfor.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til emnerne

I lektionen bliver du introduceret til det grundlæggende landskab inden for immaterialretten, herunder:

 • Immaterialrettens formål
 • Eneretskonstruktionen, og
 • Stiftelse
9 minutter

2.  Varemærkeret

I lektionen vil du lære nærmere om:

 • Varemærkeret generelt
 • Rettens genstand
 • Kommerciel adskillelsesevne
 • Særpræg
 • Stiftelse
 • Velkendte varemærker
 • Degeneration, og
 • Registreringsstrategi
ca. en time

3.  Patent- og brugsmodelret

I lektionen vil du høre nærmere om:

 • Objektet for patent
 • Hvordan en patent- og brugsrettighedsmodel stiftes
 • Indholdet af beskyttelsen
 • Subjektet
 • Hvornår og hvordan retten ophører, og
 • Omfanget af beskyttelsen
43 minutter

4.  Designret

Denne lektion vil give dig:

 • En introduktion til begrebet designret
 • Viden om nyheds- og individualitetskrav
 • Forståelse for form og funktion i design
 • Hvordan man stifter en designret og kravene hertil
 • Hvad rettighedshaveren får ud af sin designrettighed
 • Hvordan retten ophører, og
 • Strategi inden for designret
24 minutter

5.  Ophavsret

I denne sidste lektion vil du høre nærmere om, hvordan ophavsret fungerer for:

 • Litterære værker
 • Kunstneriske værker

samt

 • Hvornår værket er beskyttet
 • Værkshøjdekravet
 • Rettighedshaveren
 • Enerettens indhold, og
 • Beskyttelsesomfanget
25 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Eva Nødskov Aaen

Eva Nødskov Aaen

Partner og Advokat (H) hos Patrade

Eva er uddannet generalist erhvervsadvokat. Hun har igennem de seneste 15 år specialiseret sig i varemærke- og designbeskyttelse, ophavsret, krænkelsessager, erstatningsvurdering og beregning i krænkelsessager, retshåndhævelse, kontraktindgåelse samt markedsføringsret. Eva har en ph.d.-grad i ophavsret. Eva rådgiver vores største industrikunder om ipstrategi, porteføljehåndtering og håndhævelse. Eva er specialistforfatter til patentloven, markedsføringsloven, lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, lov om kollektiv forvaltning af ophavsret i Karnovs Lovsamling og forfatter til en lang række artikler i juridiske tidsskrifter. Eva er beskikket censor på jurauddannelsen, har igennem flere år undervist i markedsret på kandidatuddannelsen på jurastudiet og underviser nu på advokatefteruddannelseskurser i immaterialret og markedsføringsret.