Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-03-30
Ajour d. 2020-09-04

Inkasso fra A-Z

6 kursuspoint i Inkasso og tvangsindrivelser

 -  62 anmeldelser

For nogle år siden var reglerne om inkasso ret enkle. Det er de ikke længere, hvorfor en grundlæggende viden er nødvendig for at kunne håndtere inkassosager korrekt.

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for inkasso, forklaret på almindeligt dansk. 

Vi kigger fx på udarbejdelse af rykkere, på gebyrer/renter, indbetalinger, retslig inkasso, fogedretsmøder, forældelse og meget mere. 

Meningen er således at du får en bred grundlæggende viden om alle aspekter, der er nødvendige at kende (også digitale), for at kunne føre en inkassosag godt og effektivt.

Mål

Efter dette kursus vil du være i stand til at føre en inkassosag fra start til slut, lige fra opstarten og til den afsluttes som betalt eller uerholdelig. Du vil modtage en masse praktiske tips fra en underviser, der selv har siddet med sagerne i praksis, samt information om relevante regler og praksis.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 • Hvor mange rykkere skal/bør man sende? 
 • Hvad gør man, når skyldneren kommer med indsigelser?
 • Hvad siger reglerne om afdragsordninger?
 • Hvad kan man beregne i rente? 
 • Hvad siger reglerne om gebyrer og omkostninger?
 • Hvordan udfylder man et betalingspåkrav?
 • Hvordan afholdes et godt fogedretsmøde?
 • Hvad gør man, hvis fordringen er ret gammel (forældelse)?
 • Hvad gør man, hvis skyldneren bliver væk?
 • Hvad kan man foretage udlæg i?
 • Hvad er ”trangsbeneficiet”?
 • Hvilke persondataregler skal man overholde?

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning

Inkasso er jo relativt let. Vi skal huske at skyldneren skal betale. Det lyder jo meget enkelt, men man skal hele tiden være opmærksomme på hvornår der skal betales. Der vil derfor på kurset være fokus på de lavpraktiske ting med inkasso, i form af en masse fif og gode råd, når man arbejder med inkasso.

Der vil på lektionen være en gennemgang af kursets 13 lektioner, samt hvordan de forskellige lektioner relaterer til hinanden.

16 minutter

2.  Effektiv rykkerdrocedure

Første lektion vedrører hvordan man har en effektiv rykkerprocedure, som omfatter en lang række ting, men der vil blive startet med påmindelsen: lav én effektiv rykkerprocedure. Og kun én. Det gælder for kreditor selv og kreditors repræsentant. Når man skal rådgive en klient, så kan det være svært at maurere i alle de forskellige metoder og særbehandlinger. 

Yderligere vil optrapningsmodellen blive gennemgået, samt nogle BØR og SKAL ting man skal overveje i rykkerprocessen. 

38 minutter

3.  Indsigelser

Når man får en indsigelse, tænker man ofte at det er brok eller at der er noget galt. Men hvad er en indsigelse egentlig? Der er ikke en fast definition, men det vil typisk være en indsigelse mod kravet. Lektionen vil derefter gennemgå hvordan man skal håndtere de indsigelser der kommer, og svare på dem, pænt og ordenligt. 

6 minutter

4.  Afdragsordninger

Man har ikke en inkassosag uden at drøfte en eller anden form for afdragsordning. Som rådgiver skal man derfor vide hvad ens klient ønsker, og hvad man må og ikke må. Man kan sige nej til alle afdragsordninger, da man ikke har pligt til at acceptere en afdragsordning. Der er selvfølgelig nogle undtagelser, som også vil blive gennemgået på lektionen. 

15 minutter

5.  Opkald

Begrebet opkald er i inkasso sammenhæng relativt farverigt. Hvis man ikke synes at det er behageligt at ringe til folk, så kan man øve det – for det afdramatiserer mange ting og løser en lang række konflikter. Sidder man som inkassator eller kreditor, så bør man erstatte enten et brev eller en rykker med et opkald. Ikke nok med at man træner sin konflikthåndtering, så skal man også være skarp på juraen, så man kan svare på de eventuelle spørgsmål der kommer. 

11 minutter

6.  Frivillige forlig

Frivillige forlig deler lidt vandene, da nogle bruger dem hver gang, og andre bruger dem slet ikke. Et frivilligt forlig er et bevis/fundament på at pengene skyldes og en indgåelse af en afdragsordning. Dette sendes typisk med den sidste rykker, og forældelsen af det er 10 år. Dog kan det være svært at få skylderen til at skrive under. Derfor er der nogle forskellige digitale metoder, som man kan bruge.

6 minutter

7.  Egen inkasso

Reglerne for egen inkasso blev lavet for mange år siden, og egen inkasso har et helt bestemt område, da det er begrænset. Man skal udarbejde, indgå og administrere en betalinsaftale. Hvis man laver andet end det, så laver man ikke egen inkasso. Da der har været lidt varieret praksis på området, og der vil på lektionen blive udrettet nogle af de tvivlsspørgsmål man typisk møder på området. 

9 minutter

8.  Ekstern inkasso

Hvornår skal kunder sendes til ekstern inkasso? Både som kreditor og rådgiver kan man sende dem til et eksternt inkassobureau eller advokat. Det anbefales at man sender 3-4 rykkere før man sender sagen videre. Så snart ens effektive rykkerprocedure er slut, bør man sende sagen videre – om man kender skyldner personligt eller ej.

7 minutter

9.  Renter, gebyrer mv.

Lektionen om renter og gebyrer har et fokus på de ting der kan ligges oveni skyldners gæld, for der er et virvar af omkostninger der kan ligges oveni. Der vil derfor være en gennemgang på lektionen om hvornår man skal betale de forskellige gebyrer, og hvor længe disse løber.  

41 minutter

10.  Ekstern inkassators ansvar

Som ekstern inkassator skal man sende én rykker for at kunne sende sagen i retten. Hvis ikke kreditor har sendt et brev med en 10-dags frist, så skal inkassator, hvorefter man kan sende et inkassobrev. 

5 minutter

11.  Retslig inkasso

Hvis der ikke er blevet betalt, så skal sagen for retten. Man skal i retten, da man gerne vil have et fundament og have skyldneren i fogedretten. For at overskueliggøre inkassoprocessen, vil der blive gennemgået et skema, der viser processen ud fra de faktorer man har at arbejde med. Yderligere vil den forenklede inkassoproces blive gennemgået, samt der vil digitalt blive vist hvordan man udfylder de forskellige blanketter på nettet.

18 minutter

12.  Fogedretsmøder

Her kommer den mest interessante lektion, da der er mange praktiske forklaringer og anekdoter fra lige netop fogedretsmøder. Fogedretten skal man tvangsfuldbyrde kravet når skyldner ikke har betalt. Selve fogedretsmødet kan ske på mange forskellige måder, og der vil på lektionen blive gennemgået nogle af de forskellige måder, samt hvordan man som rådgiver skal forholde sig til de forskellige mødeformer.

20 minutter

13.  Forældelse

Forældelse er meget relevant, da forældelse er en materiel ophørsgrund, fordringen er død og der er ingen gæld. Der var derfor ikke nogen mangel eller fordring, men hvis tidsfristen er overskrevet, så er der ikke gæld. Forældelse gælder fra forfaldsdagen, og er lidt anderledes en den forfaldsdag der gælder fra renteberegningerne. Dette vil der være en række eksempler på gennem lektionen, samt eksempler fra sager.

17 minutter

14.  Persondata

Sidste lektion omhandler persondata, som er et begreb der er blevet skrevet og dokumenteret meget omkring. Persondata har ikke et afsnit i databeskyttelsesloven der omhandler inkasso, derfor vil lektionen omhandle nogle af de punkter som du bør være opmærksom på, når du arbejder med inkasso. 

12 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Brian Nygaard

Brian Nygaard

Cand.jur hos Brian Academy

Brian Nygaard er cand. jur og har gennem de sidste 15-20 år levet af at undervise i jura, IT mv. via ca. 50-100 kurser årligt. Hans speciale er at forklare besværlige ting på en måde, så alle kan forstå det - og med et smil på læben. Han har tidligere udgivet en række juridiske bøger, herunder i inkasso og forældelse, mens han i nyere tid har fokus på Kunstig Intelligens (AI), herunder ChatGPT mv.