Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-10-30
Ajour d. 2020-02-01

Internationale kontrakter

4 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

 -  38 anmeldelser

Underviser Andreas Schønbeck vil på dette kursus beskrive det meget komplekse område, om internationale kontrakter, da det er et meget bredt område. Han vil gennem kurset besvare det store spørgsmål; hvad er internationale kontrakter, og hvordan skal vi forstå dem? Og ikke mindst hvordan de udarbejdes og hvilke elementer skal indgå. 

Det vil gennem kurset være særligt fokus på de kontraktforhold som er væsentlige at kunne håndtere, samt at tilgå emnet omhandlende internationale kontrakter. Hvad er grundlaget for disse og hvilke regelsæt, reguleringstemaer og overvejelser er vigtige for disse kontakter? Dette gælder både fra den prækontraktuelle fase til hovedkontrakten, samt fra hovedkontrakten til når kontrakten bringes til ophør.

Kurset vil også have fokus på hvordan man udformer en kontrakt mest hensigtsmæssigt, hvilket er en diffus størrelse - for hvordan forholder man sig til hensigtsmæssighed? Parterne i en kontrakt kan have forskellige formål og selve kontakten kan have forskellige formål. Derfor er det vigtigt at have et fast begreb, og Andreas Schønbeck vil derfor komme med sin personlige forståelse af begrebet. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Internationale kontrakter

Første lektion vil overordnet handle om internationale kontrakter, hvilken størrelse de er, hvilken struktur de har samt hvorfor vi indgår dem. Det er et bredt område, det spænder både globalt, kulturelt, forhold og meget mere, og man skal derfor være opmærksom på nogle af de diversiteter der kan være. I tilblivelsen af en kontrakt ser folk forskelligt på ting, og denne forskel bliver kun tydeligere og større, hvis man forhandler med en person fra en anden kulturel baggrund.

ca. en time

2.  Prækontraktuelle kontrakter

Anden lektion omhandler de kontrakter der bliver indgået i det prækontraktuelle forløb. Med det menes der, hvad der går forud for kontrakten, og hvilke kontrakter går forud for kontrakten. For at kunne forstå dette, ridses rammerne for en kontrakt op. Der fortsættes med nogle eksempler på prækontraktuelle kontrakter som tager udgangspunkt i fortrolighedsaftaler, hensigtserklæringer og Head of terms.
31 minutter

3.  Almindelige reguleringstemaer og ansvarsregulering

Tredje lektion vil berøre de almindelige reguleringstemaer der findes i en kontrakt, hvor en lang liste af temaer vil kunne opridses. Da denne liste er noget lang, tager lektionen udgangspunkt i de mest væsentlige og overordnede temaer, som ofte går igen i de fleste kontrakter. Anden del af lektionen vil omhandle ansvarsregulering, da dette er en del af de fleste kontraktforløb. Det hører efterhånden til sjældenheder, at der er en kontraktforhandling hvor ikke én af parterne nævner en form for ansvar.
31 minutter

4.  Kontraktens afslutning, accessoriske kontrakter og konciperingsanbefalinger

Sidste lektion omhandler kontraktens afslutning, da dette er en naturlig del af en kontrakt. Dette er derfor en vigtig del, da dette typisk forhandles tidligt i processen. Kontraktens afslutning kan enten være planlagt, komme til ophør eller blive misvedligeholdt af en af parterne, og sidste to fører så til tvistløsning, som sidste del af lektionen vil omhandle. Da en kontrakt ikke altid får det liv og forløb som aftalt, kan dette føre til en tvist mellem to parter, som til sidst kan ende med en tvistløsning. Sidste del af lektionen vil også omhandle accessoriske kontrakter og konciperingsanbefalinger.
25 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Andreas Schønbeck

Andreas Schønbeck

Partner hos Horten Advokatpartnerselskab

Andreas Schønbeck er specialiseret i rådgivning om komplekse kontrakter. Andreas har 10 års erfaring som in-house-advokat fra nogle af verdens førende on- og offshore vindmølleproducenter, og han har derfor særlig ekspertise inden for kontrakter i vindindustrien – både i forhold til salg og service såvel som i forhold til indkøb. Derudover har Andreas gennem syv år været ekstern lektor ved Aarhus Universitet og har skrevet en lang række artikler om kontrakt- og produktansvarsretlige emner samt lærebøger om fortrolighedsaftaler og produktansvar. Desuden afholder han kurser i produktansvar, internationale kontrakter og kontraktkoncipering og er kommentator på Karnov (Lov om Forretningshemmeligheder). I 2018 blev Andreas udpeget til Berlingske Business Talent 100 i kategorien "rådgivere".