Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-02-22

Internationale straffesager

3 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  15 anmeldelser

Kurset omhandler to emner; International Strafferet og Internationale Straffesager.


Første emne vil kun blive behandlet overordnet, idet International Strafferet ikke er praktisk anvendeligt for danske advokater, men emnet angiver en overordnet ramme for det næste emne, Internationale Straffesager, ligesom emnet er fagligt relevant. International Strafferet vil blive beskrevet gennem de domstole og tribunaler, som sagerne føres ved.


Internationale Straffesager vil blive behandlet ud fra to perspektiver. Først sager om udlændinge, der er fængslet eller sigtet i Danmark, og herefter danskere, der er sigtet eller fængslet i udlandet. 


Vedrørende begge områder vil den europæiske arrestordre blive berørt, ligesom reglerne for udlevering uden for EU-landene vil blive nævnt. 
Der vil løbende under kurset blive henvist til flere sager, der er ført på området, ligesom de praktiske forhold omkring Internationale Straffesager vil blive gennemgået.

 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Kort overblik over International Strafferet
  • Indgående beskrivelse af Internationale Straffesager med eksempler fra praksis
  • Gennemgang af hvordan Internationale Straffesager føres i praksis
  • Gode råd til hvad man skal være opmærksom på i Internationale Straffesager

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Internationale straffesager del 1

I denne lektion gives et kort overblik over international strafferet, herunder om regelgrundlaget. 

Desuden gives et indblik i og en række eksempler på bla. folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden m.v.

Endvidere ser vi på en række internationale domstolene, herunder ICC i Haag.

 

33 minutter

2.  Internationale straffesager del 2

I denne lektion ser vi på internationale straffesager, herunder retspraksis og praktisk gennemførelse af en international straffesag.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Rasmus Sølberg

Rasmus  Sølberg

Advokat (LL.M) hos Forsvarsadvokat Ramus Sølberg

Advokat Rasmus Sølberg over 15 års erfaring med strafferet, herunder blandt andet som anklager ved Statsadvokaten i Viborg og hos politiet i Aarhus. Rasmus Sølberg har desuden været chef for Krims Retshjælp i Aarhus og er grundlægger af Genoptag. Rasmus Sølberg har ført alle typer af straffesager ved byretter og landsretter i Danmark, menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg samt ved Krigsforbrydertribunalerne i Haag; ICC, STL og ICTY.