Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-12-12
Ajour d. 2020-02-01

Investering, finansiering og risikostyring

4 kursuspoint i Bliv en bedre advokat, Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  16 anmeldelser

Kurset indeholder tre søjler; investering, finansiering og risikostyring, som alle vil blive gennemgået på kurset. Men før man kan arbejde med de tre søjler, er det vigtigt at man forstår hvorfor man skal bruge dem. Når man rådgiver en klient, har selve rådgivningen nogle direkte og indirekte konsekvenser, som alle kan have store økonomiske konsekvenser. Så derfor er det vigtigt at have kendskab og forståelse for hvordan økonomien spiller sammen med virksomheden, når man skal yde rådgivning. 

 

I de tre søjler hænger investering og finansiering sammen. Investering omhandler hvordan man skal allokere sin kapital og finansiering omhandler hvordan dette skal finansieres. Sidste søjle, risikostyring er også helt central, for den omfatter både finansiel og ikke-finansiel risikostyring.  

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Investering I

Det første emne omhandlende investeringer har en lang række begreber, som er essentielle når man kigger på finansiering. Der startes med betalingsrækker, som er pengenes tidsværdi og hvornår vi skal investere. Så skal der kigges på sammenhængen mellem afkast og risiko, da de to skal vejes op mod hinanden. Yderligere vil der blive kigget på afkastgrad, som er det krav en investor vil have i en given virksomhed. Sidst vil beta-værdien blive gennemgået, som viser hvor følsom en aktie er i forhold til markedet. For at kunne tage en beslutning om en eventuel investering, skal kapitalomkostningerne også gennemgås. 

ca. en time

2.  Investering II

Anden del af investering vil omhandler pengestrømme, soliditet og nøgletal. Her vil der blive vist bl.a. hvordan tingene ikke altid hænger sammen, at man godt kan have en god indtjening, men stadig manglende likviditet. Dette har nogle konsekvenser, som gør at man ikke kun skal kigge på resultatopgørelsen, men også pengestrømsopgørelsen. Dette kan også ske gennem nogle regnskabsmæssige principper som påvirker indtjeningen. Man skal derfor være opmærksom på likviditet, da dette er noget der dræber mange virksomheder. 

17 minutter

3.  Finansiering

Som fortsættelse fra investering, fortsættes der til finansiering, som bl.a. omhandler hvordan man skaffer penge til de forskellige investeringer. Der vil specifikt blive kigget på optimal kapitalstruktur, set i forhold til den virkelige verden. Effekten af selskabernes tilbagekøb af deres egne aktier, er også noget der påvirker kapitalstrukturen.

26 minutter

4.  Risikostyring I

Det fortsættes til risikostyring, som kigger på afdækning af finansielle risici. Der kigges på afdækning og specifikt på hvordan aktie- og valutaoptioner anvendes til at minimere risici. Dertil vil der blive præsenteret en række begreber, som knytter sig til disse aktie- og valutaoptioner, samt hvad der påvirker deres værdi. Der vil også blive præsenteret en række eksempler samt en model.

18 minutter

5.  Risikostyring II

Anden del af risikostyring omhandler, modsat første del, håndtering af ikke-finansielle risici. Det er sjældent at virksomheder går ned, hvis de ikke har styr på deres markedsrisici, så som renter, valuta m.v., men det er typisk manglende styring af ikke-finansielle risici der slår virksomheder ihjel. Hvilke karakteristika kendetegner disse ikke-finansielle risici, også kaldet operationelle risici, hvilken rolle har bestyrelsen og hvordan kan de styre dette, god selskabsledelse samt hvilken relation der er til bestyrelsen. 

18 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Caspar Rose

Caspar Rose

Advokat, Ph.D. hos Rose Advokater

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.