Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-01-22
Ajour d. 2020-02-01

Lov om forretningshemmeligheder

4 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret, Ansættelses- og arbejdsret

 -  64 anmeldelser

Kurset om forretningshemmeligheder bygger på reglerne, der findes på området samt immaterielle rettigheder. Loven er baseret på europæisk initiativ fra 2016, som har været undervejs i en årrække grundet det forberedende lovarbejde, og nu er mundet ud i en hovedlov. Loven gør klart, hvad forretningshemmeligheder er, samt hvilken størrelse denne har, hvordan forretningshemmeligheder beskyttes i bl.a. brug og videregivelse, samt hvordan man i sager hvor forretningshemmeligheder misbruges, benytter domstolenes hjælp i en specifik processuel beskyttelse. 

Yderligere bliver der talt om hvordan misbrug sanktioneres, retsmidler og en række eksempler på forskellige sager. 

Kurset vil bidrage til virksomheder, men også rådgivere eller advokater, og giver anledning til en konkret indskærpelse i forhold til virksomheden og samarbejdspartnere, hvad man betragter som forretningshemmeligheder og hvad man forventer sig af interne og eksterne forretningshemmeligheder. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Del 1

Første lektion omhandler baggrunden for den nye lov omhandlende forretningshemmeligheder. Den nye lov implementerer beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger og fortrolig know-how, og formålet er at styrke beskyttelsen af forretninger og danne ensformige rammevilkår på tværs af EU.  Før var der en lang række regler, i de forskellige EU-lande, og disse er nu blevet til en fælles lov, hvor størstedelen af reglerne stadig er gældende. 
6 minutter

2.  Del 2

Anden lektion omhandler hvad en forretningshemmelighed egentlig er. På baggrund af dette vil §1 i den nye lov om forretningshemmeligheder blive gennemgået, og en række begreber vil blive præsenteret her, som benyttes resten af vejen gennem kurset. Resten af lektionen vil dernæst omhandle hvad en forretningshemmelighed er, og hvad karakteriserer en forretningshemmelighed.
7 minutter

3.  Del 3

Efter at have fastlagt hvad en forretningshemmelighed er for en størrelse, bliver der nu set på hvordan de beskyttes i alt almindelighed efter den nye lov. §3 vil bestemme hvorvidt forretningshemmeligheden er lovlig og hvorvidt der er sket en krænkelse af andres forretningshemmeligheder og §4 vil afgøre om erhvervelsen og videregivelsen af forretningshemmeligheden er sket på lovlig eller ulovlig vis.  Disse to paragraffer vil blive gennemgået i denne lektion, hvor de begge vil blive diskuteret med eksempler. 
35 minutter

4.  Del 4

Indtil videre er der blevet gennemgået lovens opståen samt hvad en forretningshemmelighed er, og der fortsættes med hvordan forretningshemmeligheder specifikt beskyttes.  Bestemmelserne for de specifikke beskyttelser gennemgås med en række eksempler, og §6, omhandlende virke eller virker i offentlig tjeneste eller erhverv, bliver gennemgået i detaljer, og der afsluttes med §7. 
14 minutter

5.  Del 5

På baggrund af lovforslaget, begrebet 'forretningshemmelighed', reglerne for loven samt nye reguleringer, så fortsættes der med hvordan misbrug af forretningshemmeligheder kan sanktioneres retligt. Her er det virkemidlerne fra den civileretspleje der er gældende samt påbud, forbud og økonomiske sanktioner. Sager om forretningshemmeligheder samt sager der krænker materielle aktiver, foregår i Sø- og handelsretten, hvor forretningshemmelighedsloven har særlig betydning. Det er her retsplejeloven man benytter, med de nuanceringer der findes i forretningshemmelighedsloven. Lektionen vil bl.a. indeholde konkrete eksempler på retspraksis samt eksempler fra sager, med forskellige udfald.
ca. en time

6.  Del 6

Der har nu været gennemgået den nye lov for forretningshemmeligheder, og sidste lektion afslutter kurset med samspillet mellem forretningshemmeligheder og øvrige immaterielle rettigheder. Forståelsen lettes ved at man skelner mellem aktiver og rettigheder. Rettigheder er et juridisk fænomen, hvor aktiver er mere fysisk. Ejendomsretten er et juridisk begreb, hvor aktivet er huset man benytter ejendomsretten på. Dette vil der være en masse eksempler på, samt eksempler på hvor de forskellige regler gør sig gældende på anerkendte mærker.
9 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jakob Krag Nielsen

Jakob  Krag Nielsen

Advokat (H) og partner hos Horten

Jakob Krag Nielsen er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1998 og har også en HD i organisation og innovation fra CBS i 2003. Jakob Krag Nielsen er advokat og partner med særlig ekspertise og erfaring med retssager og rådgivning om patenter, varemærker og andre IP-rettigheder. Jakob repræsenterer danske og internationale klienter i alle brancher, men især i de teknologitunge brancher med relation til eksempelvis life sciences og healthcare.