Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-06

Offentlige myndigheders gennemførelse af kontrolundersøgelser

3 kursuspoint i Offentlig ret og forvaltningsret

 -  23 anmeldelser

Offentlige myndigheder er underlagt en række offentligretlige regler i forbindelse med deres myndighedsudøvelse. Det gælder både, når myndighederne træffer afgørelser, såvel som når de udfører faktisk forvaltningsvirksomhed.

Reglerne i tvangsindgrebsloven udgør i den forbindelse et centralt regelsæt, som offentlige myndigheder er underlagt, når de gennemfører udekørende kontrol- og tilsynsbesøg hos borgere og virksomheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, når fødevaremyndighederne, konkurrencemyndighederne, skattemyndighederne eller andre kontrol- og tilsynsmyndigheder kommer på uanmeldt kontrolbesøg for at gennemføre undersøgelser af virksomhedens kontor- og virksomhedslokaler, lagerfaciliteter eller hvis myndighederne vælger at beslaglægge breve, regnskabsmateriale, papirer, og andre genstande som er i virksomhedens besiddelse. I den forbindelse giver tvangsindgrebsloven  

Tvangsindgrebsloven fastsætter i den forbindelse nogen generelle regler for den fremgangsmåde, som offentlige myndigheder skal følge ved gennemførelsen af tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen og giver samtidig borger og virksomheder en række rettigheder, som disse kan påberåbe sig i mødet med den offentlige myndighed, når den gennemfører sin kontrol.

Kurset har til formål at give kursisterne viden om, hvornår der er tale om et tvangsindgreb, som er omfattet af Tvangsindgrebslovens anvendelsesområde. Samtidig får kursisterne et indgående kendskab til de pligter, som kontrolmyndighederne efter Tvangsindgrebsloven er underlagt og hvilke rettigheder f.eks. virksomhederne har, når myndighederne kommer på myndighedskontrol og f.eks. gennemfører en husundersøgelse. På kurset vil samspillet mellem Tvangsindgrebsloven og den særlovgivning, som giver offentlige myndigheder hjemmel at udføre kontrolundersøgelser, også blive berørt.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad er kontrolundersøgelse?

I denne lektion gennemgår vi, hvad betegnelsen for kontrolundersøgelse er, samt hvilke forskellige typer myndighedsindgreb det dækker over. 

6 minutter

2.  Retssikkerhed

I denne lektion gennemgår vi retssikkerheden, hvordan den opdeles, og hvori kontrolundersøgelse kommer ind. 

14 minutter

3.  Behov for retssikkerhedsloven

I denne lektion gennemgår vi, hvorfor der er behov for retsikkerhedsloven og det dobbelte hjemmelskrav ved myndighedskontrol og dets anvendelsesområder og legimitationskrav. 

14 minutter

4.  Rettigheder i forbindelse med tvangsindgreb

I denne lektion ser vi på rettighederne i forbindelse med tvangsindgreb, proportionalitetsprincippet, notatpligten og underretningspligten. 

43 minutter

5.  Forholdet til strafferetsplejen

Efter at have set på 'Lovens anvendelsesområde' og 'Gennemførelse af tvangsindgreb' ser vi nu på RSL's kap. 3, og hvornår der er tale om en sag for politiet. 

4 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Daniel Bujandric

Daniel Bujandric

Chefkonsulent hos Erhvervsstyrelsen

Daniel Bujandric er cand.jur og er chefkonsulent hos Erhvervsstyrelsen. Daniels juridiske specialer er særligt skatteret, forfatningsret, forvaltningsret, folkeret, persondataret, EU-ret og menneskerettigheder.