Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-03-18
Ajour d. 2020-12-01

Opløsning af selskaber

5 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  35 anmeldelser

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. De selskaber, der behandles, er primært selskaber omfattet af selskabsloven. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også.

Den selskabsretlige regulering af opløsning af selskaber findes i selskabslovens kapitel 14 og er lovteknisk opbygget på en pædagogisk måde. Den selskabsretlige gennemgang vedrører tre opløsningsmetoder:

1) Opløsning ved betalingserklæring,
2) Opløsning ved en almindelig, solvent likvidation 
3) Tvangsopløsning. Opløsning af selskaber ved konkurs behandles ikke.

Den regnskabsretlige regulering af selskaber under opløsning er spredt. Selskabet eksisterer fortsat under en opløsningsperiode og skal iagttage bestemmelser i både selskabsloven og årsregnskabsloven i denne periode. Da selskabet på et tidspunkt bliver opløst, er der en særlig regulering af visse regnskabsmæssige forhold, som vil blive gennemgået.

Den tredje og sidste del er den skatteretlige behandling af opløsning af selskaber. Behandlingen opdeles i aktionærbeskatning og selskabsbeskatning. Fælles for begge områder er, at de lovbestemmelser, der har betydning for beskatningen, er spredt rundt omkring i skattelovgivningen. Ved gennemgangen skabes der et overblik over og forståelse for, hvordan de skattemæssige forhold skal håndteres for selskaber under opløsning.

 

NB: Dette kursus bliver opdateret den 08/12/2020

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Frivillig opløsning af selskaber

I denne lektion gennemgås den selskabrestlige regulering, herunder rammerne for frivillige opløsninger.

34 minutter

2.  Tvangsopløsning af selskaber

I anden lektion fortsætter Bent med at gennemgå den selskabsretslige regulering, denne gang med fokus på tvangsopløsning af selskaber.

ca. en time

3.  Regnskabsmæssige krav for selskaber under opløsning

Denne lektion vil Bent gennemgå de regnskabsmæssige regler og krav, som regulerer opløsning af selskaber.
9 minutter

4.  Aktionærbeskatning

Fjerde lektion omhandler de skattemæssige krav og regler, herunder aktionærbeskatning.
ca. en time

5.  Selskabsbeskatning

I sidste lektion runder Bent de skatteretlige regler af, med et fokus på selskabsbeskatning.
ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.