Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-11-03

Oplysningsforpligtelser ved selvangivelsen

4 kursuspoint i Skat og moms

 -  10 anmeldelser

Rådgivers rolle ved selvangivelsen – eget ansvar og identifikation med skatteyderen

Kurset vil angå skatteyders pligter ved indberetningspligtige indtægter.

Det er skatteyders eget ansvar, at alle indtægter indberettes ligesom det også er skatteyders ansvar, at selvangivelsen er korrekt og at der handles, hvis ikke det er tilfældet.

I praksis antager skatteydere sommetider revisorer eller andre rådgivere til at stå for den faktiske indberetning.

På kurset vil der blive foretaget en gennemgang af praksis om identifikation mellem rådgiver og skatteyder og rådgivers rolle og særlige forpligtelser, og med fokus på praksis, hvor en rådgiver muligvis har handlet uden for sin bemyndigelse. Der vil blive sondret mellem de situationer, hvor der er foretaget en aktiv handling i form af en forkert indberetning, og de tilfælde, hvor man helt har undladt at indberette

Der vil også blive draget paralleller til skattekontrollovens strafferetlige regler om henholdsvis handlinger i § 82, og undladelser i § 83, herunder med eksempler på forskel i sanktioner.

Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som har en vis erfaring med skattesager, men hvor der kan opstå spørgsmål i forbindelse med den praktiske håndtering af eventuelle ansvarsmæssige forhold.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Forpligtelser for den skattepligtige og konsekvenser - skattekontrolloven

Den første lektion giver et overblik over den skattepligtige - herunder hvilke konsekvenser, enkelte og væsentlige bestemmelser der indgår i skattekontrolloven. 

ca. en time

2.  Rådgiver - identifikation

I lektion to vil der bl.a. være fokus på identifikation og hvilken størrelse det er, samt revisorloven, reguleringer for advokater, lovbestemmelser m.m. 

19 minutter

3.  Erstatningsansvar for rådgiver

Tredje lektion omhandler erstatningsansvaret for rådgiver, hvor bl.a. de grundlæggende betingelser, kausaliteter m.m. vil blive diskuteret. 

28 minutter

4.  Disciplinæransvar - revisor og advokat

Denne lektion omhandler disciplinæransvar for rådgivere generelt - herunder indgår bl.a. klageberettigelse, sanktioner m.m. 

25 minutter

5.  Strafansvar - for rådgiver

Den sidste lektion omhandler straffeansvaret for rådgivere. Dette vedrører bl.a. fordelingen af ansvaret, medvirker ansvar, sanktionsniveauet m.m. 

18 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Simon Clark

Simon Clark

Advokat (H) hos Dahl Advokater

Simon Clark er advokat (H) hos Dahl Advokater. Simon Clark har omfattende erfaring med rådgivning om mangeartede skatte- og selskabsretlige problemstillinger. Han rådgiver blandt andet om omstruktureringer, herunder spaltning og fusion af både selskaber og personligt drevne virksomheder, generationsskifte, stiftelse af holdingselskaber og skattemæssige og aftaleretlige hovedaktionærforhold. Udover at yde rådgivning inden for bl.a. omstrukturering, generationsskifte og skattemæssige forhold, fører Simon Clark også klage- og retssager om skattemæssige forhold, ligesom han stor erfaring som forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet.