Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2016-02-29
Ajour d. 2020-02-01

Praktisk digital retssagsbehandling

6 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  44 anmeldelser

Kurset indeholder en lang række praktiske tips til, hvordan man gennemfører en retssag og de taktiske valg, som skal gennemføres på alle stadier af en sag. Retssager kan vindes og tabes på forkerte valg og uhensigtsmæssig tilgang til sager. Herudover vil der blive foretaget en gennemgang af den digitale sagsportal og digitale retssager. 

Den første del om Praktisk retssagsbehandling er på fire lektioner, hvor digitale retssager er på en lektion. Lektionen om de digitale retssager findes også som et helt kursus for sig selv.

Kurset er opdelt ved følgende:

  • Overvejelser ved modtagelse af sag
  • Forberedelsen
  • Hovedforhandlingen
  • De nye regler om en elektronisk sagsportal og en domsdatabase
  • En introduktion til de digitale retssager.


Kurset har en praktisk tilgangsvinkel og er ikke en teoretisk gennemgang af Retsplejelovens regler.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overvejelser ved sagens modtagelse

Kurset gennemgår alle 3 stadier af en sag og lægger derfor også i modsætning til mange andre kurser vægt på den tidlige fase, hvor man modtager sagen, som netop denne lektioner omhandler. På dette indledende stadie bør man i langt højere grad skaffe oplysninger om faktum end mange gør i dag. Der skal endvidere sikres en forventningsafstemning med kunden om processen og ikke mindst den involverede økonomi.
ca. en time

2.  Sagens forberedelse

Denne lektion handler om den praktiske forberedelse i form af fx udvekslingen af processkrifter og syn og skøn. Det påpeges i denne fase også, hvordan udarbejdelsen af ekstrakt og påstandsdokument, hvis det gøres rigtigt kan lette arbejdet ved udarbejdelsen af proceduren.
ca. en time

3.  Hovedforhandlingen

Den tredje lektion handler om selve hovedforhandlingen og her gives der praktisk vejledning til afhøring af vidner, hvor det fx er væsentligt at vide, hvad man skal spørge om, og ikke mindst, hvad man ikke skal spørge om. Der gives praktiske vink om strukturering af forelæggelsen (som er den sværeste del) og proceduren. De regler, som trådte i kraft i 2008 om forelæggelsen har betydet en ændring af hvor omfattende denne skal være uden at advokater dog generelt har ændret sin forelæggelsesstil.
ca. en time

4.  Den digitale sagsportal

Lektion 4 gennemgår i oversigtsform de nye regler om en sagsportal, som træder i kraft inden længe samt betydningen af domsdatabasen og hvordan den ikke skal bruges. Retssagsbehandlingen står overfor en generel teknologisk revolution, hvor det vil være vanskeligt at fungere, hvis man ikke er teknologisk opdateret.
34 minutter

5.  Digitale retsmøder, herunder videoretsmøder ved domstolene

Den sidste lektion, giver en praktisk indføring i anvendelse af den præsentations- og videolinkteknik, som findes ved retterne, og som kan understøtte gennemførelsen af retsmøder i både civile sager og straffesager. Der tages en praktisk tilgang til kurset, hvor bl.a. billeder af teknikken fra retssalene vises i kurset, så du er klædt helt på til de nye digitale muligheder.
ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Dan Terkildsen

Dan Terkildsen

Advokat (H) og Partner hos Lundgrens

Som partner og leder af afdelingen for rets- og voldgiftssager hos Advokatfirmaet Lundgrens beskæftiger Dan sig udelukkende med rets- og voldgiftssager, herunder ikke mindst retssager med et internationalt element samt internationale voldgiftssager. Han fungerer tillige ofte som voldgiftsdommer ved samtlige førende voldgiftsinstitutter og har endvidere fungeret som ekspertvidne om dansk ret ved domstole primært i USA. Dan er herudover ekstern Lektor i faget International Arbitration Law på Københavns Universitet.

Henrik Engell Rhod

Henrik Engell Rhod

Retspræsident, Retten på Bornholm

Retspræsident Henrik Engell Rhod. Kandidateksamen i 1991. Efteruddannet ved Nordisk Institut for Sjörett, Oslo. Ansat som fuldmægtig ved domstolene i 1991 med efterfølgende tjeneste ved Retten i Rønne, Retten på Færøerne, Nacka Tingsrätt, Stockholm og Østre Landsret. Udnævnt dommer i 2006. Retspræsident i 2008. Suppleant i Domstolsstyrelsens bestyrelse. Medlem af flere it-relaterede udvalg og styregrupper under Domstolsstyrelsen samt Justitsministeriets tolkeudvalg. Desuden for formand for Fredningsnævnet for Bornholm samt bestyrelsesformand for fonden Brdr. E., S. og A. Larsens Legat.