Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-10-19

Procesretfærdighed

3 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  25 anmeldelser

Kursus bliver fjernet i november 2024

Begrebet procesretfærdighed er hentet fra juraens verden og handler om vores subjektive oplevelse af retfærdighed i processen. Den tilfredshed eller utilfredshed vi oplever med en afgørelse, hænger sammen med den måde, vi oplever processen på. Sagt med andre ord smiler en borger, klient eller et medlem i langt flere tilfælde og er mere tilfreds med et afslag, hvis processen har været fair og ordentlig.


Procesretfærdighed adskiller sig fra processuel retfærdighed ved at være knyttet til oplevelsen af retfærdighed. Den processuelle retfærdighed handler om, hvorvidt dem der træffer afgørelse, overholder reglerne i processen. 


Procesretfærdighed knytter sig til afgørelsessager, men kan reelt anvendes i alle sammenhænge, hvor der er en proces. Det kan være i forholdet mellem en advokat og klient, et medlem og en organisation eller en borger og en kommune. Begrebet er relevant for alle, der ønsker at skabe større tilfredshed i sagsbehandling og service. 
Når borgeren, medlemmet eller klienten oplever procesretfærdighed, mindsker vi risikoen for klager, sure læserbreve og negative kædereaktioner. Succesraten i service kommer i top. Kort sagt, så betyder måden vi agerer på i processen rigtig meget. På kurset får du overblikket og værktøjerne til at navigere optimalt i processen. 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Øge din bevidsthed om, hvor stor betydning processen har for vurderingen af afgørelsen
  • Give dig overblik over teori og praksis om procesretfærdighed
  • Professionalisere din tilgang til processen 
  • Skærpe dine analytiske evner til tilrettelæggelse af en god proces
     

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Kort introduktion til procesretfærdighed - hvem, hvor og hvorfor?

I lektionen får du en introduktion til begrebet procesretfærdighed. Hvem er det relevant for? Hvor kan man bruge det og hvorfor overhoved have fokus på processen?

7 minutter

2.  Retfærdighed – et overblik

I lektionen sætter vi procesretfærdighed i kontekst til andre former for retfærdighed. Retfærdighed er et begreb, der er solidt behandlet i teorien, men hvordan adskiller procesretfærdighed sig fra fx processuel eller fordelingsmæssig retfærdighed.

12 minutter

3.  Procesretfærdighed

I lektionen zoomer vi ind på faktorer, der betyder noget for oplevelsen af procesretfærdighed. Af afgørende betydning er neutralitet, tillid, respekt og det at føle sig hørt. De begreber kommer vi nærmere ind på i lektionen. 

14 minutter

4.  Effekt af procesretfærdighed

I lektionen handler det om, hvilken effekt det har at højne procesretfærdigheden. Kort sagt vurderer vi afgørelsen/resultatet ud fra den proces, vi har været igennem. Er vi tilfredse med processen, bliver vi i langt højere grad tilfredse med resultatet.

10 minutter

5.  Resultater fra Holland

I hollandske kommuner er der arbejdet systematisk med at højne borgerens oplevelse af procesretfærdighed. Samtidig har Universitetet i Utrecht opsamlet resultaterne af arbejdet. I lektionen kigger vi på erfaringerne fra Holland.  

12 minutter

6.  Konflikt og procesretfærdighed

I lektionen kobler vi procesretfærdighed med konflikter. Vi trækker på det konfliktfaglige felts grundelementer, og sætter det i kontekst til konfliktfyldte processer. 

10 minutter

7.  Emotioner og procesretfærdighed

I denne lektion tuner vi ind på fornuft og følelse i processen, hvor de 3 følelsesregulerende systemer, motivationssystemet, varme/tryghedssystemet og trusselssystemet, hjælper til at forstå mekanismerne, der går i gang i processen. 

18 minutter

8.  Procesretfærdighed i praksis

I denne lektion handler det om procesretfærdighed i praksis. Lektionen søger at inspirere til, hvordan man kan arbejde med procesretfærdighed fx gennem den aktive lytning. 

22 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Mie Marcussen

Mie Marcussen

Konfliktmægler hos Marcussen & Co

Mie Marcussen er cand.merc.jur. med speciale i personalejura og arbejdssociologi og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. I 2014 udkom bogen "Mellem Os - ABC til konflikt" fra Frydenlund, som hun er medforfatter til. Hun er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Siden 2001 har hun mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for organisationer og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter. Mie har solid mæglingserfaring og mægler i alle typer af sager fra drab og vold for politiet, til nabostridigheder, samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager. Sideløbende har hun undervist som ekstern lektor på KU, CBS og på Syddansk Universitet i konfliktmægling og forhandling. Tidligere har Mie arbejdet 10 år med personalejuridisk rådgivning og forhandling, herunder 6 år i Dansk Industri.