Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-08-14
Ajour d. 2020-02-01

Produktansvar

4 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret

 -  18 anmeldelser

Dette kursus omhandler produktansvar, og har til formål at give deltagerne en generel forståelse af produktansvarsretten. Kurset vil redegøre for retsområdets udspring, tilgrænsede retsområder samt den udvikling området har været igennem. 

Der vil være en grundig gennemgang af de produktansvarsretlige regler i dansk ret, hvor fokus vil være på de to primære produktansvarsretlige regelsæt - produktansvarsloven og retspraksisudviklede regler om produktansvar. I den forbindelse vil forskelle og ligheder mellem regelsættene blive fremhævet, og det vil blive fastlagt, hvornår de enkelte regelsæt finder anvendelse, og hvilke tilfælde de dækker. 

Derudover vil kurset gennemgå en række essentielle grænsedragninger, og hvilke til tider vanskelige sondringer, der skal kunne foretages, for at afgøre, om et tilfælde skal kvalificeres som produktansvarsretligt. 

Endelig vil der afsluttets med en række anbefalinger til den kontraktuelle håndtering af produktansvaret, idet dette ofte vil have stor praktisk relevans. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Retsområdet

Første lektion omhandler retsområdet, hvad det består af, hvordan det udstrækker sig, hvilke afgrænsninger der er, og hvilke andre retsområder det hænger sammen med.
17 minutter

2.  Retsgrundlaget

I anden lektion skaber Andreas et større overblik over de forskellige regelsæt der er i forbindelse med produktansvar, og giver samtidig en bedre forståelse af, hvornår de forskellige regler bør anvendes. Denne lektion gennemgår mere specifikt følgende regelsæt: Produktansvarsloven, Retspraksiskudviklede regler om produktansvar og CISG. 
ca. 2 timer

3.  Sondringer og grænsetilfælde

I tredje lektion gennemgår Andreas et særligt hovedemne i forbindelse med produktansvar; sondringer og grænsetilfælde. Her går Andreas blandt andet i dybden med sondringen imellem komponentskader og ingrediensskader samt, grænsetilfældet selvbeskadigelseslæren. 
30 minutter

4.  Praktisk håndtering

I fjerde og sidste lektion gennemgår Andreas, hvordan produktansvaret bør håndteres i praksis i form af en aftaleregulering. Han giver sine anbefalinger og pilemærker til hvordan man kan overveje kontraktuel håndtering, og der gennemgåes udvalgte emner inden for produktansvar. 
7 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Andreas Schønbeck

Andreas Schønbeck

Partner hos Horten Advokatpartnerselskab

Andreas Schønbeck er specialiseret i rådgivning om komplekse kontrakter. Andreas har 10 års erfaring som in-house-advokat fra nogle af verdens førende on- og offshore vindmølleproducenter, og han har derfor særlig ekspertise inden for kontrakter i vindindustrien – både i forhold til salg og service såvel som i forhold til indkøb. Derudover har Andreas gennem syv år været ekstern lektor ved Aarhus Universitet og har skrevet en lang række artikler om kontrakt- og produktansvarsretlige emner samt lærebøger om fortrolighedsaftaler og produktansvar. Desuden afholder han kurser i produktansvar, internationale kontrakter og kontraktkoncipering og er kommentator på Karnov (Lov om Forretningshemmeligheder). I 2018 blev Andreas udpeget til Berlingske Business Talent 100 i kategorien "rådgivere".