Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-25

Retssager med børn

7 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  56 anmeldelser

Forældreansvar - retssager

Sager om forældremyndighed over, bopæl for og samvær med børn er et område, hvor klienternes følelser er en væsentlig faktor i håndteringen af sagen. Klienterne kan have brug for tæt sparring på, hvorledes reglerne er, og hvorledes deres sag bedst føres, således en konflikt ikke optrappes yderligere. Samtidig er det et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen.

På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i sagens forløb gennem familieretssystemet – og undervejs gennemgås regler og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling, og som derfor kræver ekstra opmærksomhed i advokatens arbejde med sagen. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring forældreansvarssager 
  • Øge dit kendskab til sagens forløb fra sagen begynder til retten har afsagt endelig dom
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Historisk overblik over udviklingen i lovgrundlaget

Første lektion omhandler historikken omkring selve lovgrundlaget for Forældremndighedsloven, samt hvordan den har udviklet sig gennem tiden.

13 minutter

2.  Grundlaget i Forældreansvarsloven

Der bliver i lektionen gennemgået Forældreansvarsloven, hvor de første 5 bestemmelser er grundlæggende for resten af Forældreansvarsloven.

37 minutter

3.  Retsgrundlag - Forældremyndighed

Der fortsættes med forældremyndighed, hvor der både skal tales om koncipering og ophævelse af forældremyndighed. 

36 minutter

4.  Retsgrundlag - Bopæl

Der fortsættes med bopæl, hvor der i Forældreansvarsloven og CPR-loven er meget forskellige formulleringer på området, da de varetager to forksellige områder. 

ca. en time

5.  Oversigt over det familieretlige system

Næstsidste lektion omhandler det familieretlige system, samt hvordan sagerne bliver modtaget samt behandlet i Familieretshuset.

26 minutter

6.  Sagens behandling ved domstolene

Sidste lektion omhandler sagernes behandling ved domstolene, hvor Retsplejelovens kapitel 42 bestemmer gangen, samt en række andre bestemmleser. 

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.