Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-02-02

Selskabsretlige omstruktureringer

6 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  82 anmeldelser

Ændringer i selskabsstrukturer anses ofte for at være komplekse processer, der blandt andet involverer en række forskellige juridiske fagligheder, og ofte skal disse forskellige juridiske processer spille sammen i et indholdsmæssigt og tidsmæssigt nøje tilrettelagt hele.


På dette kursus rettes fokus mod de selskabsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med en række almindeligt forekommende transaktioner i forbindelse med omstruktureringer. Kurset omhandler hovedsageligt rent danske transaktioner og med hovedvægten på dansk ret, men kurset inddrager også kort en række grænseoverskridende omstruktureringsmæssige temaer.

 

Kurset har følgende overordnende formål:

  • Kurset giver deltageren et overblik over de selskabsretlige problemstillinger, der knytter sig til omstruktureringsprocesser.
  • Kurset behandler emnerne i et komparativt perspektiv, hvor dette er relevant, og bidrager dermed til, at deltageren i beslutningsmæssige sammenhænge kan foretage et kvalificeret valg af omstruktureringsmetoder.
  • Kurset introducerer - uden dog at behandle emnet fyldestgørende - til grænseoverskridende omstruktureringsmæssige transaktioner.

Kursets målgruppe:
Kurset henvender sig især til advokater, revisorer, virksomhedsjurister og andre erhvervsjurister, som i forvejen besidder et generelt og basalt kendskab til dansk selskabsret, og som har behov for en uddybende og fokuseret opdatering på selskabsretten i et omstruktureringsmæssigt perspektiv. Kurset bør suppleres af et kursus i omstruktureringer i skatteretligt perspektiv, hvis deltageren ikke i forvejen har et sådant kendskab til skatteretten.
 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til emnet, herunder centrale begreber

På denne korte lektion skærpes deltagerens bevidsthed om den terminologi, som anvendes på kurset, og som er af grundlæggende betydning for den senere tilegnelse af stoffet. Desuden introduceres de retlige grundlag, som kurset kommer ind på, og herunder sættes den nationale danske selskabsret også ind i en EU selskabsretlig kontekst. 

33 minutter

2.  ”Omdannelse” fra personlige virksomhed til selskab

En af de allermest almindelige forandringer er overgangen fra en personligt ejet virksomhed til drift af virksomhed inden for rammerne af et kapitalselskab. Lektionen beskæftiger sig med fordele og ulemper ved begge dele, hvilket bør indgå i den almindelige rådgivning vedrørende sådanne ændringer. Transaktionen kvalificeres retligt, og der fokuseres på de selskabsretlige aspekter af en sådan omstrukturering.

29 minutter

3.  Koncern og holding

Koncern- og holding-strukturer er udbredte i dansk (og internationalt) erhvervsliv. På denne lektion drøftes de selskabsretlige aspekter af koncernetablering, og dansk koncernselskabsret perspektiveres med udgangspunkt i en kort status på andre europæiske jurisdiktioners koncernselskabsret, ligesom koncernselskabsretlige structural risk management momenter berøres.

ca. en time

4.  Virksomhedsoverdragelse

I et selskabsretligt perspektiv behandles de fire gængse overdragelsesmetoder, og et særligt fokus rettes mod de danske regler for rent danske og grænseoverskridende fusioner og spaltninger.

ca. en time

5.  Omdannelse

På denne lektion behandles, hvorledes danske selskaber kan omdannes til andre selskabsformer inden for dansk selskabsretlig regulering. Tillige behandles kort reglerne for grænseoverskridende flytning af hjemsted (eller grænseoverskridende omdannelse).

13 minutter

6.  Solvente selskabers ophør

Den ultimative omstrukturering af et selskab er dets ophør. På denne lektion rettes fokus på de af selskaberne, der ophører, medens de fortsat er solvente.

20 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Gitte Søgaard

Gitte Søgaard

LL.M., PH.D., HD(A), Indehaver Advokatfirmaet Søgaard og adjunkt ved Aalborg Universitet

Gitte Søgaard er specialiseret i erhvervs- og selskabsret og med særligt fokus på koncernforhold, køb og salg af virksomheder, virksomhedsetablering, virksomhedsomstruktureringer og kommercielle kontrakter.