Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-01
Ajour d. 2020-12-01

Skattefri virksomhedsomdannelse

5 kursuspoint i Skat og moms, Bliv en bedre advokat, Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  15 anmeldelser

På kurset vil mulighederne for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse af personligt ejede virksomheder blive behandlet. Kurset vil blive opdelt i en række hovedpunkter.

 

For det første vil betingelserne for den skattefrie omdannelse blive gennemgået. Hvilke krav stilles der til den virksomhed, der skal omdannes? Hvilke krav er der til det selskab, der bliver etableret? Hvilke krav er der til omdanneren, og hvilke tekniske betingelser er der til selve omdannelsen?

 

For det andet gennemgås retsvirkningerne af omdannelsen. Omdanneren beskattes ikke, hvilket følger af at der er tale om en skattefri omdannelse. Selskabet succederer i omdanners skattemæssige stilling. Endvidere opgøres kapitalandelenes anskaffelsessum efter en særlig regel. Har omdanneren anvendt virksomhedsskatteordningen før omdannelsen, skal de forskellige poster i virksomhedsskatteordningen håndteres. Dette behandles også under retsvirkninger.

 

For det tredje behandles særreglen om fast ejendom eller fast driftssted i udlandet. Sådanne aktiver kan som udgangspunkt ikke indgå i den skattefri omdannelse.

 

For det fjerde indbefatter en virksomhedsomdannelse, at der skal udarbejdes selskabsretlige dokumenter i form af vurderingsberetning og åbningsbalance. De overordnede rammer behandles.

 

Kurset afsluttes med en kort gennemgang af håndteringen af omkostningerne ved omdannelsen, de momsmæssige forhold og mulighederne for reparation i form af omgørelse, hvis nogle af betingelserne måtte svigte.

 

Ved deltagelse i kurset opnår man et samlet overblik over mulighederne for at omdanne personejede virksomheder til selskabsform skattefrit.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Betingelserne for skattefri omdannelse

I denne lektion, gennemgår underviser Bent Ramskov betingelserne for skattefri omdannelse, herunder:

- Virksomheden

- Selskabet

- Omdanneren

- Omdannelse

33 minutter

2.  Betingelser for omdannelsen

I denne lektion tages der er dybere spadestik i de betingelser der specifikt gør sig gældende for omdannelsen af virksomheder. 

ca. en time

3.  Betingelser for omdannelsen - del 2

Denne lektion er en forlængelse af forrige kapital, hvori der gennemgås de betingelser der foreligger for omdannelse af virksomheder. 

19 minutter

4.  Retsvirkninger

I denne lektion gennemgås de retsvirkninger der før sig gældende, herunder:

- Succession 

- Anskaffelsessum

- Opsparet overskud

- Delomdannelse

- Privat Indskud

ca. en time

5.  Andre relevante vinkler på skattefri omdragelse

Foruden omdannelsen og retsvirkningerne, er der en række vigtige emner vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse, herunder:
 

- Fast ejendom eller fast driftsted i udlandet

- Selskabsrettelige forhold

- Omkostninger ved omdannelse

- Momsmæssige forhold

- Omgørelse

26 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.