Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-12-16

Strategisk regnskabsanalyse for advokater

6 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  94 anmeldelser

Kurset er et ”must” for alle advokater, der beskæftiger sig med selskabsret, M&A, insolvensret, skatteret, finansiel regulering, compliance, skifteret (bodeling) samt andre retsområder, hvor regnskab indgår som en vigtig bestanddel. Kurset er ligeledes relevant for virksomhedsadvokater, som må forudsættes at have en grundlæggende viden om regnskab og virksomhedsøkonomi. 

Du bliver bekendt med de vigtigste begreber og nøgletal af relevans for årsregnskabet, herunder evnen til at spotte ”røde flag”, hvilket er relevant f.eks. i en M&A transaktion, boopgørelse eller som bestyrelsesmedlem eller virksomhedsadvokat. Desuden er det nødvendigt, at du forstår de økonomiske og regnskabsmæssige begreber, når du kommunikerer med revisorer, banker, bestyrelsen, offentlige myndigheder f.eks. Erhvervsstyrelsen, SKAT eller investorer.

Som advokat forventes det, at din rådgivning skaber værdi for klienten. Derfor gælder det om at forstå værdiskabelsen bl.a. evnen til at vurdere, hvordan din juridiske rådgivning påvirker virksomhedens værdiskabelse. Dette lærer du om på dette kursus. 

Derudover er kurset særdeles relevant for bestyrelsesmedlemmer. Som advokat i bestyrelsen bliver du klædt på, idet du bliver fortrolig med de mange økonomiske begreber, som drøftes på bestyrelsesmøderne og dermed kan du bidrage aktivt med kvalificeret viden på det strategiske niveau. Du lærer at ”læse” et regnskab og forstå, hvilke særlige risikoforhold, du især skal være opmærksom på. Som bestyrelsesmedlem forventes det, at du byder ind i forhold til strategien. På kurset lærer du om, hvordan konsekvenserne af strategien afspejler sig i regnskabets nøgletal f.eks. i forhold til kapitalberedskab, likviditet, rentabilitet, indtjening, risikoeksponering etc. 

Vi gennemgår årsrapportens formål og indhold. Vi kommer ind på hovedprincipperne i regnskabslovgivningen herunder:

 • Ledelsespåtegningen 
 • Revisorerklæring 
 • Ledelsesberetning
 • Anvendt regnskabspraksis
 • Resultatopgørelse
 • Balance og noter
 • Pengestrømsopgørelse
 • Resultatopgørelsen
 • Måling og indregning af indtægter og omkostninger
 • Balancen
 • Måling af anlægsaktiver og omsætningsaktiver
 • Egenkapital
 • Hensatte forpligtelser 
 • Gældsforpligtelser 
 • Skat i regnskabet (helt overordnet)

I den strategiske regnskabsanalyse kommer vi ind på følgende centrale emner:

 • Måling af rentabilitet bl.a. afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalforrentning
 • Måling og betydningen af omsætningshastigheder og arbejdskapital
 • Finansnøgletal 
 • Indtjeningsanalyse
 • Kapitaltilpasning
 • Gearingens betydning 
 • Balancestruktur
 • Risikonøgletal og budgetforudsætninger
 • Driftsmæssig og finansiel risiko samt operationelle risici
 • Børsrelaterede nøgletal
 • Kreditvurdering i banker

Det er et omfattende kursus, hvor vi kommer 360-grader rundt. Det er forventningen, at du efter endt deltagelse, har opnået en viden, der kan anvendes direkte i dit praktiske arbejde som advokat. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Præsentation af årsrapportens indhold

I denne lektion vil der blive drøftet de lovpligtige dele samt formålene af bl.a. ledelsespåtegning ledelsesberetningen, opmærksomhedspunkter, årsregnskabet m.m. 

ca. en time

2.  Årsregnskabets bestanddele

I lektion to vil vi komme ind resultatopgørelsen, balancen og skat i årsregnskabet. 

ca. en time

3.  Regnskabsanalysen - del 3

Hovedformålet med dette kursus er at forstå virksomheden, men det forudsætter selvfølgelig regnskabsanalysen. I denne lektion vil der blive gravet endnu dybere ved bl.a. at kigge på regnskabsanalysen, rentabilitet, balancestruktur m.m. 

40 minutter

4.  Regnskabsanalysen - fortsat

I denne lektion kigger vi på det vi kalder risikoanalyse. Her består risiko af mange ting, hvorved vi bl.a. kigger på risikonøgletal, risikostyring, børsnøgletal m.m. 

41 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Caspar Rose

Caspar Rose

Advokat, Ph.D. hos Rose Advokater

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.