Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-12-09

Tings- og kreditorret

0 kursuspoint i Kurser målrettet studerende

 -  6 anmeldelser

Grundlæggende kursus i tings- og kreditorret


Tings- og kreditorret er et af de mest omfangsrige og berygtede fag på jurastudiet. Dette grundlæggende kursus i faget vil hjælpe kursisten med grundlæggende, at forstå fagets vigtigste emner, og vil derfor give kursisten følgende: 

 

 • Hjælpe kursisten med at få en solid og grundlæggende viden omkring tings- og kreditorrets vigtigste emner, herunder
  • Give dig et indblik i forskellige rettigheder og sikkerheder i fast ejendom
  • Give dig et indblik i de grundlæggende regler omkring tinglysning af rettigheder på fast ejendom
  • Give dig et indblik i forhold mellem panthaver og pantsætter
  • Give dig et indblik i prioritetsstillinger i fast ejendom 
  • Give dig et indblik i grundlæggende tingsret
  • Give dig et indblik i konkurs- og rekonstruktionsret
  • Give dig et indblik i reglerne om virksomhedspant og fordringspant
  • Give dig et indblik i omfanget af en panteret i fast ejendom
  • Guide kursisten og hjælpe med at skabe et overblik over de vigtigste emner
  • Gennemgå små spotopgaver
    

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Tingsret og Rettigheder over fast ejendom

I denne lektion gennemgås kort hvad begrebet “tingsret” omfatter. Derudover gennemgås de to konflikttyper ved fast ejendom, dobbeltsuccessions konflikter og kædesuccessions konflikter. Herudover gennemgås reglerne for hvornår et dokument kan tinglyses i medfør af TL §§ 10 og 12.

27 minutter

2.  Sikkerhed i fast ejendom og panteret

I denne lektion gennemgås bl.a. panteretsformerne herunder almindelige pantebreve, ejerpantebreve og skadesløsbreve samt deres sikringsakt. 

17 minutter

3.  Omfanget af panteretten i fast ejendom

I denne lektion gennemgås omfanget af panteretten i fast ejendom, herunder hvad der følger med, når man får pant i en fast ejendom. I den forbindelse vil bl.a. TL §§ 37 og 38 blive uddybet.

35 minutter

4.  Prioritetsstillinger i fast ejendom

Det klare udgangspunkt er, at der er faste pladser i systemer. Der er dog hertil en række undtagelser, herunder aftalt oprykningsret m.v. Disse vil i denne lektion blive gennemgået og forklaret.

13 minutter

5.  Forholdet mellem panthaver og pantsætter

I denne lektion gennemgås forholdet mellem panthaver og pantsætter, og herunder en række vigtige begreber og regler.

14 minutter

6.  Virksomhedspant og fordringspant

I denne lektion uddybes bl.a. begreber virksomhedspant og fordringspant, samt hvad der gælder for disse typer pant i forhold til bl.a. sikringsakt.

16 minutter

7.  Konkurs og rekonstruktion

I denne lektion gennemgås fremgangsmåde, betingelser mv. for konkurs og rekonstruktion.

17 minutter

8.  Konkurs- og tvangsakkordordenen

I denne lektion gennemgås vigtige begreber i relation til konkurs- og tvangsakkordordenen. Derudover forklares de respektive krav som følger af Konkurslovens §§ 93 - 97.

13 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Casper Eghøj Hansen

Casper Eghøj Hansen

Advokatfuldmægtig hos BechBruun

Casper Eghøj Hansen er advokat hos et af landet største advokatfimaer, BechBruun. Han indgår til dagligt på teamet for fast ejendom og entreprise.