Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-04-20

Tvangsauktioner

4 kursuspoint i Inkasso og tvangsindrivelser, Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  54 anmeldelser

Mange har hørt om en tvangsauktion, men hvilke udfordringer som et tvangsauktionsforløb medfører, kan komme som en overraskelse.

Et tvangsauktionsforløb er selvfølgelig spækket med jura, men indeholder også mange andre aspekter.

Ét aspekt er af økonomisk karakter – det gælder om at få det bedst mulige resultat for klienten, hvilket ofte måles i, hvor stor dækning din panthaver opnår, eller hvor billigt din klient som liebhaver kan købe huset. Formår du at opnå det rigtige resultat for klienten, har du en god chance for at klienten vender tilbage næste gang, og så får tvangsauktionen også et kommercielt aspekt.

Et tredje aspekt er af menneskelig/psykologisk karakter. For hver tvangsauktion er der en ejer og ofte en hel familie, som står i den pressede situation, at skulle ”gå fra hus og hjem”. Hvordan håndterer du dette, når du møder dem ”face to face”?

En tvangsauktion er også forbundet med et stort ansvar, og en tvangsauktion er ubarmhjertig. Når fogeden har sagt første, anden og tredje gang, så er ejendommen solgt, og opnåede du ikke det for din klient rigtige resultat, ja så kan du risikere, at det er dig, som ”står med håret i postkassen”.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad er en tvangsauktion?

Denne lektion vil give dig en grundlæggende introduktion i, hvad en tvangsauktion er. Du vil opnå kendskab til, hvilke parter der optræder i en tvangsauktion, ligesom du vil få et indledende overblik over det relevante regelgrundlag. Thomas vil endvidere gå i dybden med, hvad formålet med en tvangsauktion er, og hvornår man ender ud i en tvangsauktion.

12 minutter

2.  Forløbet forud for en auktionsbegæring

I denne lektion, som omhandler forløbet forud for auktionsbegæringen, vil Thomas først og fremmest gennemgå kreditors rykkerprocedure/inkassoforløb. Dernæst vil Thomas bevæge sig ind på udlæg, som er et krav for, at der kan begæres auktion. I den forbindelse vil du bl.a. få svar på, hvad et udlæg i fast ejendom omfatter, og du vil få indblik i udlægsforretningen. Slutvist vil lektionen komme ind på, hvad der særligt gælder for konkursboer og dødsbobestyrerboer.

18 minutter

3.  Auktionsbegæringen indleveres

Lektionen omhandler auktionsbegæringens indlevering, herunder bl.a. formkravene hertil og ventelistesystemet. Fogedretten vil ofte tilbyde vejledning til ejer, og dette vil du blive introduceret til. Endvidere vil Thomas i lektionen give dig et overblik over auktionsbegæringens konsekvenser.

16 minutter

4.  Tvangsauktionen berammes

I denne lektion vil Thomas indtroducere dig for de grundlæggende elementer i tvangsauktionens berammelse, heriblandt hvornår berammelsen sker, og hvorledes tidshorisonten fra berammelse til selve auktionen ser ud. Endvidere vil du få indblik i, hvilke arbejdsopgaver berammelsen udløser.

11 minutter

5.  Salgsopstillingens udarbejdelse og indhold

Thomas vil i nærværende lektion gennemgå, hvordan salgsopstillingen skal uarbejdes, og hvad den skal indeholde. Dette indebærer bl.a. et inblik i standardmodellen, en gennemgang af hæftelseskolonnerne 1-4 og indhentelse af oplysninger og attester. 

 

 

29 minutter

6.  Annoncering og fremvisning af ejendom

Nærværende lektion omhandler annoncering og fremvisning af ejendom, og du vil bl.a. få svar på, hvor og hvornår auktionen skal annonceres, ligesom du vil få kendskab til de indholdsmæssige krav, der stilles til annonceringen. Der gælder ligeledes en pligt til at fremvise ejendommen for liebhavere, hvilket Thomas vil komme ind på.

12 minutter

7.  Tvangsauktionens afholdelse - RPL §§ 569-577

Denne lektion vil give dig svar på, hvordan man forbereder sig til tvangsauktionen. RPL §§ 569-571 omkring tvangsauktionens begyndelse vil blive gennemgået. Dernæst vil Thomas komme ind på budgivning ved normalt opråb og ved de særlige, alternative opråb. Endt budgivning på 1. auktion, kan der fremsættes begæring om afholdelse af 2. auktion, hvilket ligeledes gennemgås i lektionen. 

30 minutter

8.  Efter tvangsauktionens gennemførelse

Denne lektion, som omhandler tiden efter tvangsauktionens gennemførelse, vil komme ind på auktionskøbers overtagelse af ejendommen, auktionskøbers betalingsforpligtelser og auktionskøbers misligholdelse. Endvidere vil Thomas gennemgå samtykkeerklæringer, frigivelse af sikkerhedsstillen, udstedelse af auktionsskøde og tvister/kæremål.

22 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Thomas Møller Harhoff Kristensen

Thomas Møller Harhoff Kristensen

Real Estate advisor hos Colliers

Thomas har siden 2008 arbejdet med og specialiseret sig i tvangsauktioner over fast ejendom for kreditforeninger, banker og andre panthavere, ligesom han har bred undervisningserfaring i tvangsauktioner.