Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-12-09

Tvangsfjernelse af børn

5 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  51 anmeldelser

Tvangsfjernelse af børn – regler og praktisk håndtering

Sager om tvangsfjernelse af børn er et område, hvor klienternes følelser er helt uden på tøjet.  Kommunernes håndtering af sagerne lader ofte meget tilbage at ønske, og frustrationerne over den manglende kvalitet i sagsbehandlingen fylder meget hos klienterne. Samtidig er det et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag.


På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i sagens forløb gennem ’systemet’ – og undervejs gennemgås regler og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling i det kommunale system, og som derfor kræver ekstra opmærksomhed i advokatens arbejde med sagen. 


Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring tvangsfjernelse af børn
  • Øge dit kendskab til sagens forløb fra bekymringen opstår til retten har afsagt endelig dom
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i den kommunale sagsbehandling

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Kort om sagens begyndelse

I denne lektion beskrives kort de typiske måder, hvorpå sagen opstår hos kommunen samt de aktører, der typisk er inde over sagen på dette tidspunkt.

11 minutter

2.  Anbringelse af et barn uden for hjemmet uden samtykke

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for anbringelse uden for hjemmet uden samtykke samt regler og praktik omkring mødet i børn og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og ved domstolsbehandling.

37 minutter

3.  Før behandlingen af sagen i Børn- & Ungeudvalget

I denne del af kurset gennemgås regler og praktiske elementer i sagen vedrørende selve mødet i børn- og ungeudvalget.

29 minutter

4.  Under og efter behandlingen af sagen i Børn- & Ungeudvalget

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende selve mødet i Ankestyrelsen samt under domstolenes behandling af sagerne

27 minutter

5.  Under anbringelsen af barnet

I denne lektion gennemgås reglerne omkring samvær med barnet under anbringelsen. Herudover kort om anbringelsesstedet og ændring heraf samt de væsentligste rettigheder og forpligtelser for parter og kommunen under anbringelsen.

39 minutter

6.  Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - ophør af anbringelsen

I denne lektion beskrives reglerne omkring ophør af en anbringelse, reglerne om behandling af en begæring om hjemgivelse, samt kort reglerne vedrørende efterværn til tidligere anbragte unge.

9 minutter

7.  Kort om SL i forhold til Ungdomskriminalitetsnævnet og adoption uden samtykke

I denne lektion gennemgås kort samspillet mellem serviceloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, adoptionsloven og forældreansvarsloven.

12 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.