Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-03-28
Ajour d. 2020-02-01

Tvister i entrepriseretten

6 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  77 anmeldelser

Underviser Torben Steffensen har gennem 30 år arbejdet med løsning af tvister, både inden for det immaterielle retsområde og for byggeri. Dette kursus fokuserer derfor på at finde løsninger billigt og hurtigt, som er muligt, oplyst på et tilstrækkeligt grundlag. 

Kursets tre dele vil bl.a. indeholde at identificere den ansvarshavende, samt få afgrænset hvordan man retter meddelelse, både retmæssigt og rettidigt, i forhold til reklamation, passivitet og forældelse. 

Når disse tre er afklaret, er der mulighed for at skabe et grundlag for løsninger, som er det primære mål - løsninger til gavn og til glæde for klienten og sagens parter. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Del 1

Tvister er til for at blive løst, og indenfor entrepriseretten omhandler dette typisk flere parter og involverede, men i højeste grad en kompleksitet, både fagteknisk og udførelsen. Når tvister opstår, sker dette typisk uventet, og man skal derfor søge efter at begrænse den opståede situation og det eventuelle tab.  En uset tvist vil tage tid, og tid er dyrt i byggebranchen, derfor skal der hurtigt ske et indgreb efter tvistens opståen. Tvisten skal ikke kun løses, man bliver nødvendigvis også nødt til at fokusere på årsagen og løsningen. Inden da er det også centralt at få afklaret ansvarsforhold, for at sikre, at man bliver meddelt som man skal.  Lektionen omhandler ansvarsforhold og formelle forhold, i henhold til reklamation og forældelse, som vil blive forklaret i dybden. 

34 minutter

2.  Del 2

Når man har identificeret hvem man skal rette sine krav mod, er det vigtigt at sikre, at man har opfyldt nogle formelle pligter. Det er ikke kun hvordan men også hvornår, når man arbejder med krav.  Formålet med at inddrage ansvarlige er, for at få en fælles afklaring og deres synspunkter, så også deres interesser bliver varetaget i det videre forløb. Det er vigtigt at man har alle led, både hovedentreprisen og underleverandører med i spil, så de også er oplyst om tvisten.  De klassiske temaer inden for meddelelser vil blive gennemgået på denne lektion, hvilket omfatter reklamation, retsfortabende passivitet og forældelse. 
ca. 2 timer

3.  Del 3

Tvister skal løses, og de skal løses hurtigst muligt og billigst muligt, men på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Når man har fået reklameret rettidigt og retsmæssigt, sikret at forældelse ikke indtræder, er man klar til få løst og afklaret tvisten. Her skal ikke kun findes den rigtige løsning, men også den rimelige løsning.  De nye AB regler har givet flere muligheder for at finde løsninger på et tidligere og et andet niveau end før.  På sidste lektion bliver de generelle principielle overvejelser bag konkrete bestemmelser, en oversigt over disse, et indblik i de generelle bestemmelser og til sidst konkret på de enkelte bemærkninger.
ca. 2 timer
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Torben Steffensen

Torben Steffensen

Fagkonsulent hos Gjensidige

Torben Steffensen er uddannet Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1988. Han har i mere end 30 år beskæftiget sig med løsning af tvister, bl.a. inden for fast ejendom og entreprise, voldgiftssager og mediation.