Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-10

Værdiansættelse af fast ejendom mellem selskaber

3 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  22 anmeldelser

Selskabsretlige erklæringer - overblik og gennemgang af selskabsretlige erklæringer
Vi giver dig et overblik over de mange selskabsretlige erklæringer.

På dette kursus kigger vi de forskellige selskabsretlige erklæringer, som er krævet efter selskabslovens regler.
Vi gennemtrawler hele selskabsloven, og drøfter hvilke former for erklæringer man vil kunne komme ud for, efter selskabsloven. Vi kigger på hvilke regler erklæringerne skal laves efter.
Der er ikke tale om en selskabsretlig gennemgang, men der bliver kort omtalt hvad man skal være særlig opmærksom på, i de enkelte situationer.
På et andet kursus vil vi gennemgå de praktiske dokumenter i en række udvalgte situationer (for eksempel genoptagelse og udlodning af fordring), men vi drøfter kort på dette kursus hvilke dokumenter der skal laves.
Mål
Efter kurset har du overblik over de forskellige selskabsretlige erklæring.
Kursusindhold

 • Vi gennemgår bl.a. regler om erklæring om:
 • At de økonomiske dispositioner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget.
 • Revisors fratræden.
 • Stiftelse / efterstiftelse.
 • Revisors kontrol af overholdelse af formalia.
 • Kapitalforhøjelse / kapitalnedsættelse.
 • Udbytte.
 • Kapitalejerlån.
 • Genoptagelse.
 • Fusion og spaltning.
 • Vi kigger på erklæringsbekendtgørelsens krav og krav efter ISAE 3000.
   

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lektion 1

I denne første lektion ser vi på:

 • Anvendelsesområde for JV C.B.3.5.4.3.
 • Den overordnede regulering

og

 • Hovedreglen
23 minutter

2.  Lektion 2

I denne lektion ser vi på værdisættelse i forbindelse med overdragelse fra selskab til interesseforbundet part:

 • til under kostprisen.
 • videresalg foreligger.
 • videresalg foreligger ikke.
28 minutter

3.  Lektion 3

I denne lektion ser vi på:

 • Skønsmæssige værdiansættelse fra skat
 • Udlejede lejligheder og andre byrder på ejendomme
 • Konkret interessefællesskab
 • Overdragelse med succession
38 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.