Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-10-22
Ajour d. 2020-10-22

Voksenhandicapret

3 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  10 anmeldelser

Voksenhandicapret 


Voksenhandicapret er en overbygning til kurset Grundlæggende Handicapret, der med fordel kan ses først. Voksenhandicapret har fokus på de forskellige konkrete ydelser som voksne med handicap og deres pårørende kan være berettiget til. 
Handicapområdet er kendetegnet ved en høj grad af skøn, at kommunernes udgifter til området er meget store og ikke mindst antallet af afgørelser der ændres i Ankestyrelsen er meget højt. Der er efterspørgsel på rådgivere, der kan bistå borgere i den administrative del af sagen og sikre lovlig sagsbehandling, og en vurdering af om skønnets lovlighed. God rådgivning tidligt i den administrative sag kan spare borgeren for år uden den korrekte støtte.


Kurset vil introducere dig til afgørende begreber på voksenhandicapområdet, samt give dig kompetence til at påtage dig sager om 

 • Merudgifter, aflastning 
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA)
 • Botilbud og socialpædagogisk bistand
 • Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Rådgivningsforhold

I den første lektion vil Sanne de grundlæggende principper inde for voksenhandicapret, herunder:

 • Hvem der har brug for bistand
 • De grundlæggende principper for hjælpen
 • Udmåling af hjælpen
 • Problematikker med overgangen fra ung til voksen med handicap
16 minutter

2.  Merudgifter til voksne

I denne lektion fortæller Sanne om merudgifter til voksne med handicap, herunder:

 • Hvem er i målgruppen for merudgifter
 • Betingelser for hjælpen
 • Hvad kan merudgifter dække
 • Beregning og genberegning
 • Hyppige problemstillinger
22 minutter

3.  Aflastning og afløsning

Lektionen omhandler problestillingen vedrørende behovet for enten aflastning eller afløsning for de nærtstående, som tager sig af en voksen med handicap. Sanne vil i lektionen tage dig igennem bl.a.:

 • Betingelser for aflastning/afløsning
 • Formål med aflastningen
 • Omfang af aflastningen
 • Hyppige problemstillinger
20 minutter

4.  Genoptræning og vedligeholdelsestræning

I denne lektion vil du høre om omfanget for genoptræning og vedligeholdelsestræning, herunder:

 • Målgruppen for genoptræning
 • Omfang af genoptræning
 • Hvilket tilbud skal vælges
 • Hyppige problemstillinger
17 minutter

5.  BPA-ordninger - Borgerstyret personlig assistance

I lektionen bliver du sat ind i hvad borgerstyret personlig assistance er, herunder:

 • Formål med hjælp efter serviceloven § 95 og § 96
 • Lovstof og fælles betingelser  for §§ 95 og 96
 • Arbejdslederfunktionen
 • Kontant tilskud efter § 95
 • Borgerstyret personlig assistance efter § 96
35 minutter

6.  Boliger og boformer til borgere med handicap

I denne lektion vil du høre om lovstof og praksis vedrørende bolig for voksne med handicap, herunder:

 • Midlertidige botilbud SL § 107
 • Varige botilbud SL § 108 og § 108a og almenboliglov § 105
 • Ændringer i botilbuddets indhold
 • Flytning med og uden samtykke
26 minutter

7.  Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

I den sidste lektion vil Sanne tage dig igennem kommunale kriterier, der er for beskæftigelses- og aktivitetstilbud for borgere med handicap, herunder:

 • Beskæftigelsestilbud SL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud SL § 104
 • Ændringer af indhold og omfang – kommunale serviceniveauer
12 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Sanne Møller

Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.