Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-03

Ansættelsesretligt Grundkursus II

6 kursuspoint i Ansættelses- og arbejdsret

 -  67 anmeldelser

Kurset: 

Dette ansættelsesretlige grundkursus har til formål at give en introduktion til og gennemgang af de mest grundlæggende regler og principper i ansættelsesretten, som er styrende for forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kurset er delt op i to moduler.

Modul II gennemgår følgende forhold: 

 • Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet 
 • Hvorledes arbejdsgiver kan gennemføre ændringer i ansættelsesforholdet 
 • Hvordan et ansættelsesforhold kan ophøre
 • Diskriminationslovgivningen 
 • Hvilke forhold en arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med et ansættelsesforholds ophør 
 • Hvornår en medarbejder kan bortvises, opsiges, fritstilles og/eller suspenderes 
 • Håndtering af særlige goder, herunder bonus og aktieoptioner mv. 
 • Gennemgang af hyppige opsigelsesbegrundelser
 • Indgåelse af fratrædelsesaftaler
 • Hvilke muligheder arbejdsgiveren har for at beskytte sin virksomhed
 • Håndtering af ansættelsesretlige tvister

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet og vilkårsændringer

Lektionen indeholder først en gennemgang af håndtering af problemer i ansættelsesforholdet, herunder hvornår det er hensigtsmæssigt at give en advarsel, og hvordan en advarsel i givet fald skal gives. Lektionen gennemgår herefter, hvordan og hvornår arbejdsgiveren kan foretage ændringer i ansættelsesforholdet, herunder hvornår noget udgør en væsentlig vilkårsændring.

38 minutter

2.  Ophør af ansættelsesforholdet

Lektionen omhandler ophør af ansættelsesforholdet. Lektionen behandler arbejdsgivers adgang til at bortvise, opsige, fritstille og suspendere, og hvad arbejdsgiveren skal være opmærksom på i den forbindelse, herunder saglighedskrav og særligt beskyttede medarbejdere. Lektionen behandler desuden indgående af fratrædelsesaftaler og de forhold, som arbejdsgiveren bør være opmærksom på ved udarbejdelsen af disse. Afslutningsvist behandles reglerne om masseafskedigelser.  

ca. 2 timer

3.  Diskriminationslovgivningen

Lektionen behandler diskriminationslovgivningen. I den forbindelse gennemgås de vigtigste regler i ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, foreningsfrihedsloven samt den nye whistleblowerlov.

17 minutter

4.  Håndtering af særlige goder, herunder bonus, aktieoptioner mv.

Lektionen indeholder en gennemgang af hvordan særlige goder, herunder bonus og aktieoptioner, skal behandles i forbindelse med fratræden.

16 minutter

5.  Arbejdsgiverens mulighed for at beskytte sin virksomhed og håndteringen af ansættelsesretlige tvister

Lektionen skal give en introduktion til, hvordan arbejdsgiveren kan beskytte sin virksomhed. På den baggrund indeholder lektionen særligt en gennemgang af både de gamle og de gældende regler om ansættelsesklausuler samt lov om forretningshemmeligheder. Afslutningsvist behandler lektionen kort, hvordan ansættelsesretlige tvister håndteres.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anne Marie Abrahamson

Anne Marie Abrahamson

Advokat (L) og Partner hos Lundgrens

Anne Marie Abrahamson er en fagligt anerkendt advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten og har desuden en særlig interesse for offentlig ansættelsesret og persondataret.