Anne Marie Abrahamson

Anne Marie Abrahamson er en fagligt anerkendt advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten og har desuden en særlig interesse for offentlig ansættelsesret og persondataret.

Kurser

Ansættelsesretligt Grundkursus II

Kurset:  Dette ansættelsesretlige grundkursus har til formål at give en introduktion til og gennemgang af de mest grundlæggende regler og principper i ansættelsesretten, som er styrende for forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kurset er delt op i to moduler. Modul II gennemgår følgende forhold:  Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet  Hvorledes arbejdsgiver kan gennemføre ændringer i ansættelsesforholdet  Hvordan et ansættelsesforhold kan ophøre Diskriminati...

Anne Marie Abrahamson

6 kursuspoint

Ansættelsesretligt Grundkursus I

Dette ansættelsesretlige grundkursus har til formål at give en introduktion til og gennemgang af de mest grundlæggende regler og principper i ansættelsesretten, som er styrende for forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kurset er delt op i to moduler. Modul I indeholder en gennemgang af følgende forhold: Introduktion til ansættelsesrettens regler Aktører inden for ansættelsesretten Hvilke forhold man som arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse a...

Anne Marie Abrahamson

6 kursuspoint

Den nye ferielov

Underviser Anne Marie Abrahamson vil på dette kursus gennemgå den nye ferielov - som trådte i kraft den 1. september 2020.  På kurset gennemgås de særregler, som er i den nye ferielov m.m. Der er derfor rig mulighed for at blive opdateret på den nye ferielov. På dette kursus bliver følgende gennemgået:  De nye systemer om samtidighedsferie  Overgangen mellem den nye og den gamle ferielov  Udslusningen af forskudt ferie Grundlæggende principper  Lønmodtagerbegrebet Optjen...

Anne Marie Abrahamson

3 kursuspoint