Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-01

Arbejdstidsregistrering

4 kursuspoint i Ansættelses- og arbejdsret

 -  15 anmeldelser

Det er afgørende med en dybdegående forståelse af de nye regler om arbejdstidsregistrering for at sikre overholdelse af medarbejdernes ret til daglige og ugentlige hvileperioder og retten til en maksimal ugentlig arbejdstid. Loven er generelt bredt formuleret, hvorfor det er nødvendigt at kigge nærmere på, hvad der i praksis skal til for at opfylde registreringspligten.

Derudover skal man vide, hvad der skal til for at opfylde betingelserne for at være omfattet af selvtilrettelæggerundtagelsen. Der er tale om en snæver undtagelse fra bl.a. den grundlæggende beskyttelsesregel om en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer. Ligeledes vil kurset give en indføring i, hvad der skal til for at være undtaget fra selve registreringskravet.

Endelig vil kursusdeltagerne få en generel indføring i, hvilke kontrol- og sanktionsmuligheder der er, herunder lønmodtagernes mulighed for godtgørelse, ligesom kurset vil berøre tidsregistreringspligtens databeskyttelsesretlige implikationer. 

Kurset har fire overordnende formål:

  • At redegøre for baggrunden for de nye regler, samt redegøre for hvad der udgør arbejdstid

  • At give en detaljeret analyse af hvad der skal til for at opfylde registreringspligten

  • At gøre kursusdeltagerne i stand til at vurdere, hvad der skal til for at opfylde selvtilrettelæggerundtagelsen

  • At give et overblik over håndhævelsen af reglerne og evt. sanktionsmuligheder

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til retsgrundlaget og arbejdstidsbegrebet

Lektion 1 vil bestå af en introduktion til det relevante retsgrundlag, herunder både det nationale og det EU-retlige. Derudover vil arbejdstidsbegrebet blive gennemgået ud fra både EU-praksis og national praksis. 

ca. en time

2.  Gennemgang af tidsregistreringssystemet og undtagelsen for selvtilrettelæggere

Lektion 2 vil bestå af en gennemgang af kravene til tidsregistreringssystemet og hvad der skal til for at opfylde kravene, ligesom der vil blive givet en indføring i selvtilrettelæggerundtagelsen.

40 minutter

3.  Opt-out, registreringens formål, kontrol og sanktionering, databeskyttelse og anbefalinger

Lektion 3 vil afslutningsvist berøre opt-out muligheden, hvilke formål arbejdsgiveren må bruge registreringsoplysningerne til, hvilke kontrol- og sanktionsmuligheder der er, og endelig hvilke databeskyttelsesretlige overvejelser tidsregistreringspligten giver anledning til.

43 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Mette Klingsten

Mette  Klingsten

Advokat (H) og Partner hos Mette Klingsten Advokatfirma

Mette Klingsten blev uddannet advokat i 1997. Mette har lang erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde og er forfatter til bogen ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse” (2016). Hun er partner hos Mette Klingsten Advokatfirma og er desuden tilknyttet Københavns Universitet som intern lektor i individuel arbejdsret.