Mette Klingsten

Mette Klingsten blev uddannet advokat i 1997. Mette har lang erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde og er forfatter til bogen ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse” (2016). Hun er partner hos Mette Klingsten Advokatfirma og er desuden tilknyttet Københavns Universitet som intern lektor i individuel arbejdsret.

Kurser

Arbejdstidsregistrering

Det er afgørende med en dybdegående forståelse af de nye regler om arbejdstidsregistrering for at sikre overholdelse af medarbejdernes ret til daglige og ugentlige hvileperioder og retten til en maksimal ugentlig arbejdstid. Loven er generelt bredt formuleret, hvorfor det er nødvendigt at kigge nærmere på, hvad der i praksis skal til for at opfylde registreringspligten. Derudover skal man vide, hvad der skal til for at opfylde betingelserne for at være omfattet af selvtilrettelæggerundtage...

Mette Klingsten

4 kursuspoint

Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere

På kurset vil deltagerne få et overblik over de forskellige typer af incitamentsordninger for medarbejdere herunder sondringen mellem aktiebaserede incitamentsordninger og kontantbaserede incitamentsordninger. Deltagerne vil endvidere få en grundig indføring i forhold ved indgåelsen og formuleringen af kontantbaserede bonusordninger, de relevante forhold i forbindelse med opsigelse og fritstilling, samt de praktiske faldgruber i den forbindelse. Blandt emnerne er: De forskellige muli...

Mette Klingsten

4 kursuspoint

Virksomhedsoverdragelse og medarbejdere

Kurset giver en opdateret gennemgang af virksomhedsoverdragelsesloven og de udfordringer og faldgruber, som man ofte støder på, og inddrager den nyeste praksis på området. Kurset giver: Overblik over lovens anvendelsesområde Indblik i de centrale problemstillinger i relation til virksomhedsoverdragelser og outsourcing Forståelse af betydningen af kommunikation med medarbejderne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber i et ans...

Mette Klingsten

3 kursuspoint