Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-01-28
Ajour d. 2020-09-08

Bliv klar til retssagsprøven

0 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  0 anmeldelser

Det er et krav for at opnå advokatbeskikkelse, at den advokatfuldmægtige består enten den praktiske eller fiktive retssagsprøve. Retssagsprøven kan imidlertid være udfordrende, ikke mindst for de advokatfuldmægtige, som ikke er vant til at gå i retten. 

Kurset om retssagsprøven giver en grundig vejledning i, hvordan hovedforhandlingen forløber, både helt lavpraktisk (hvordan tiltaler man retten, hvilken side sidder man i osv.) og mere formelt (hvornår nedlægger man sin påstand, hvordan forholder man sig til nye beviser, hvornår er vidner fritaget fra at give forklaring osv.). 

Herudover giver kurset gode råd til, hvordan man som prøvekandidat bedst forbereder sig til hovedforhandlingen, hvordan man forbereder og tilrettelægger sin forelæggelse, parts- og vidneafhøringer og proceduren. 

Endelig giver kurset vejledning om, hvilke udfordringer og problemstillinger, som prøvekandidaten særligt skal være opmærksom på under hovedforhandlingen samt hvilke kriterier dommer og censor lægger vægt på i bedømmelsen. 

Kurset retter sig mod både den praktiske og den fiktive retssagsprøve og indeholder konkret vejleding i forhold til begge prøveformer. 

 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Give vejledning om, hvordan hovedforhandlingen eller den fiktive retssagsprøve forløber
  • Hjælpe dig til at forberede dig på hovedforhandlingen eller den fiktive retssagsprøve
  • Give gode råd til, hvordan du bedst gennemfører hovedforhandlingen eller den fiktive retssagsprøve
  • Forklare om, hvilke kriterier der lægges vægt på i bedømmelsen af prøvekandidaten

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Ekstrakt, materialesamling og tidsplan

Underviser Jakob Dahl Mikkelsen vil gennem kurset forberede dig på retssagsprøven. Hvilke ting skal man være opmærksom på? Hvordan skal man forberede sig? Alt dette samt en lang række gode råd vil indgå i alle lektionerne.

Første lektion omhandler ekstrakt, som ikke er påkrævet i byretten, men i lands- og højesteret, men dette kan være en god idé at lave til din retssagsprøve. Der fortsættes med materialesamling, samt hvornår dette skal være klar og hvem man skal samarbejde med. Der bliver til sidst gennemgået tidsplan, som skal udarbejdes, modsat de to andre. Tidsplanen skal indeholde en række emner, som alle vil blive gennemgået.

12 minutter

2.  Forberedelse til hovedforhandlingen

Selve forberedelsen til hovedforhandlingen omhandler typisk møde med klienten og vidner, at skære sagen til, forberedelse og hvad der sker når man møder op i retten. 

Det er vigtigt at forberede sin klient, både om at det er ens retssagsprøve, men også at afdramatisere selve retssagen. Oprids enigheder og uenigheder med din modpart, for at overskueliggøre sagen for dommeren. Der vil til sidst blive gennemgået en lang række formalia, som vil ske når man er i retten.

10 minutter

3.  Nye beviser under hovedforhandlingen

Tredje lektion omhandler hvis der skulle komme nye beviser under sagen, samt hvordan man skal forholde sig til sådanne. Nye beviser kræver modpartens samtykke eller rettens godkendelse. Hvis der kommer ekstra materiale, vil der derefter være en proces om hvordan man forholder sig til præsentationen af disse. Om det er dig eller din modstander der kommer med en ny påstand eller bevis, så skal de behandles og fremlægges. 

11 minutter

4.  Forelæggelsen

Fjerde lektion omhandler forlæggelsen, og der vil blive gennemgået hvordan man indleder sagen, men også hvordan man gennemfører forelæggelsen på bedst mulig måde. Den bedste forberedelse er at kende sine bilag, da det er disse man benytter under sagen. Der vil derefter blive præsenteret den korrekte rækkefølge samt udtryksmåde som er benyttet under forelæggelsen.

9 minutter

5.  Parts- og vidneforklaringer - reglerne

Parterne er dem, påstanden er nedlagt af eller imod, og disse har derfor ikke pligt til at afgive forklaring. Vidnerne har pligt til at afgive forklaring, og du vælger selv hvilke vidner du indkalder. Der er en lang række regler, som omhandler både parterne og vidnerne, som behandler nogle af de muligheder og fordele de har hver især. 

10 minutter

6.  Parts- og vidneforklaringer - sådan spørger du

Efter at have fastsat vidner og parterne, samt hvem der er omfattet og hvem der ikke er, fortsættes der med praktikken om hvordan man håndterer og spørger disse. Vidneafhøringerne er noget af det vigtigste, men også det sværeste, da de kan indeholde informationer som kan overraske dommeren. Der vil herefter blive gennemgået hvordan man kan starte sin afhøring og hvilke spørgsmål der kan være gavnlige i forskellige situationer. 

16 minutter

7.  Proceduren

Der fortsættes til proceduren, hvor der vil blive gennemgået hvordan man indleder sin procedure, hvordan den struktureres og gennemføres, samt hvad der sker efter proceduren. Indledningen af proceduren har en lang række emner, som opsummerer sagen for retten. Der vil yderligere være en lang række gode råd til hvordan man agerer, hvad man siger og hvordan man opstiller din procedure.

14 minutter

8.  Retssagsprøven - anmeldelse, godkendelse og bedømmelse

Næstsidste lektion omhandler selve retssagsprøven, som er selve betingelserne for godkendelse af prøven og hvad der lægges vægt på i bedømmelsen. Retssagsprøven er en betingelse for at få sin advokatbeskikkelse. Sagen man vælger skal opfylde en række krav, og bestemte sager kan ikke benyttes til prøven. Man har tre forsøg, og der bedømmes med en bestået/ikke bestået. De faste kriterier for bedømmelsen vil afslutningsvist blive gennemgået på lektionen.

10 minutter

9.  Den fiktive retssagsprøve - proces og gode råd

Sidste lektion omhandler den fiktive retssagsprøve, og hvordan man forbereder sig til den. Den fiktive retssagsprøve udbydes af Advokatsamfundet og er en fiktiv prøve som kan benyttes hvis man ikke har en rigtig retssag til sin prøve. Den fiktive prøve vil typisk blive benyttet som sidste udvej, da man helst vil have flest igennem den fysiske prøve med en rigtig sag. Man har mulighed for at forberede sig hjemmefra, og her har man god mulighed for at lave en lang række af ovenstående lektioners emner. 

10 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jakob Dahl Mikkelsen

Jakob Dahl Mikkelsen

Partner, advokat (L) hos Kromann Reumert

Jakob er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008, og har ført et stort antal retssager og voldgiftsager om forsikrings- og erstatningsret, herunder navnlig person- og arbejdsskadesager, produktansvarssager og professionssansvar, og indenfor en række andre områder som entrepriseret, luftret og miljøret. Jakob fører retssager ved både byretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten, og bistår jævnligt med behandlingen af sager for Højesteret. Herudover fører Jakob regelmæssigt både danske og internationale voldgiftssager. Jakob er i øvrigt ansvarlig for at undervise og vejlede Kromann Reumerts advokatfuldmægtige i praktisk procesret i forbindelse med deres retssagsprøver.